Jak utrzymać króliki w dobrym stanie zdrowia? Czy można uniknąć wysokich kosztów leczenia, zapobiegając chorobom we właściwym czasie? O czym trzeba wiedzieć na temat królików, aby odnieść sukces w hodowli?

Przyczyną strat w hodowli królików, zwłaszcza na dużych fermach towarowych, jest często nadmierne zagęszczenie zwierząt i nieodpowiednie warunki higieniczne, nieprzestrzeganie zasad sanitarno-weterynaryjnych oraz błędy żywieniowe. Największe straty są wynikiem chorób bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i inwazji pasożytniczych.

Aby zapobiec chorobom i wszystkim niekorzystnym czynnikom, konieczne jest uważne monitorowanie dobrostanu zwierząt. To jest ogólna „filozofia” dobrze zorganizowanej hodowli. Jednak chcąc poczuć się naprawdę bezpiecznie i nie martwić w sposób nieracjonalny, warto sięgnąć po książkę pt. „Choroby królików. Podstawy chowu i hodowli”. Czytelnik znajdzie w niej kompendium fachowej wiedzy o królikach: o ich anatomii, fizjologii, zasadach żywienia, a także charakterystyki wszystkich chorób atakujących te zwierzęta: zakaźnych, niezakaźnych, inwazyjnych oraz odzwierzęcych. Główną część książki stanowią właśnie ich drobiazgowe opisy: pochodzenie, źródła i drogi zakażenia, objawy kliniczne, rozpoznanie i postępowanie.

Przeglądowi najważniejszych ras i technologii hodowli został poświęcony osobny, wyczerpujący rozdział. Bardzo ważne są też podane informacje na temat prawidłowego zakładania hodowli. Wszystko się właśnie zaczyna od: właściwego doboru ras do profilu hodowli, zakupu zwierząt z uznanych, a nie przypadkowych ferm, przygotowania odpowiedniej wielkości pomieszczeń dla królików. Zakładając fermę trzeba bowiem pamiętać o konieczności humanitarnego traktowania zwierząt.
 
Choć jest to zasadniczo podręcznik dla studentów i lekarzy medycyny weterynaryjnej, praktycznie podchodzący do życia gospodarz i hodowca zainteresuje się tą książką. Ponieważ warto pamiętać, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Także w przypadku królików.

Źródło: "Farmer" 03/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!