Wiele bardzo rzadkich gatunków ptaków zachowało się jedynie w siedliskach dolin nieuregulowanych rzek. Tak się dzieje w Dolinie Górnej Narwi, należącej do najcenniejszych obszarów bagiennych Europy. Aż 22 gatunki występujących tam ptaków objęte są ochroną w ramach sieci Natura 2000. W Dolinie Górnej Narwi zaobserwowano zaledwie jedną parę puchaczy, kilkanaście tokujących kogutów cietrzewia i siedem samców podróżniczka, nazywanego tak dlatego, że odbywa on podróż z Europy do Afryki. W górnej Narwi występują rzadkie w Europie gatunki ryb: minóg ukraiński, różanka i piskorz, który żyje w mulistych rowach i starorzeczach. Całe odcinki koryta i starorzeczy Narwi zostały „zagospodarowane” przez bobry. Po wielu latach ścisłej ochrony gatunek ten stał się w  Polsce pospolity. 

Osobliwości nadnarwiańskiej przyrody i nowatorskie sposoby jej ochrony interesująco przedstawia ostatnia publikacja Podlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Natura 2000. Dolina Górnej Narwi”. Książka jest pięknie wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Podlaskie Towarzystwo uczestniczy bowiem w budowie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, opiekując się nie tylko ptakami. Zajmuje się też ochroną przyrody i wartości kulturowych, co zdaniem członków Towarzystwa powinno iść w parze. Książka jest zaproszeniem do współpracy z Towarzystwem, którego członkowie i sympatycy to zarówno specjaliści wielu dziedzin, jak i pasjonaci-amatorzy.

Książka jest do nabycia w Sekretariacie PTOP: 15-471 Białystok, ul. Ciepła 17, tel. 0 85 675 48 62. Cena 15 zł

Źródło: "Farmer" 02/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!