Syngenta w tym roku zawita do 6 miast Polski. Do tej pory  spotkania miały miejsce w Poznaniu, Goleniowie, Starych Jabłonkach i Wieńcu-Zdrój, a przed nami jeszcze konferencje w Lublinie (13.02.2018) i Wrocławiu (15.02.2018). Jednym z elementów konferencji była prezentacja zintegrowanej oferty produktowej do ochrony zbóż, ale przede wszystkim rolnicy mogli wysłuchać fachowych wskazówek co do dalszego postępowania z oziminami.  Poruszono również zagadnienie fałszowania środków ochrony roślin ze wskazaniem na to jak, rozpoznać fałszywe produkty, co powinno wzbudzić podejrzliwość, ale też jakie konsekwencje mogą wyniknąć z zastosowania sfałszowanych preparatów. Rolnicy uczestniczący w spotkaniach Syngenty mogli dowiedzieć się też, jak zabezpieczyć operatora opryskiwacza przed szkodliwym działaniem środków ochrony roślin. Ponadto specjaliści z firmy Kverneland objaśniali techniki ich efektywnej aplikacji i zapobiegania znoszeniu. Z kolei przedstawiciele firmy Bolte pokazali, w co powinien ubrać się rolnik podczas przyrządzania cieczy roboczej i pracy opryskiwaczem polowym.

Jednym z zaproszonych ekspertów była dr Marta Damszel z UWM w Olsztynie, która wskazywała na fakt, że warunki pogodowe ostatniej jesieni wpłynęły na słabe rozkrzewienie zbóż ozimych, szczególnie na plantacjach z siewów opóźnionych (licznych w tym sezonie). Rośliny są niedożywione, obserwuje się objawy niedoboru składników pokarmowych, często na skutek ich wymycia z gleby. Na domiar złego przez długi okres jesieni aura pogodowa sprzyjała rozwojowi patogenów chorobotwórczych, czego efekty widać na wielu plantacjach. Aura nie pozwalała natomiast na przeprowadzenie terminowych zabiegów ochronnych.

Dokrzewić zboża

Według specjalistów występujących na Konferencjach Zimowych Syngenty wiosną, jak tylko będzie można wjechać w pole, poza nawożeniem konieczne będą także zabiegi na dokrzewienie i odchwaszczenie plantacji. Preparaty regulujące pokrój roślin zadziałają dokrzewiająco, jeśli zaaplikuje się je w odpowiedniej fazie rozwojowej zbóż. Taki efekt uzyska się, stosując w pierwszym zabiegu preparat Moddus Start (+ opcjonalnie CCC) w fazie do końca krzewienia (BBCH 29), który jak wskazuje producent, stosować można już od 5°C. Zaaplikowany w fazie pierwszego kolanka zadziała na skrócenie międzywęźli, a nie dokrzewiająco. Na drugi zabieg Syngenta poleca Moddus 250 EC + CCC. Termin jego przeprowadzenia zależy od odpowiednich warunków dla CCC. Dwuzabiegowe rozwiązanie proponowane jest w plantacje upraw intensywnych, o wysokim potencjale plonowania, odmian podatnych na wyleganie.