Faktem jest, że w niektórych regionach Polski, m.in. w Wielkopolsce, proces stepowienia pogłębia się. Z roku na rok rośnie też liczba gospodarstw zaopatrzonych w deszczownie i różnego typu systemy do nawadniania pól i plantacji. Rynek oferuje coraz większy wybór rodzajów systemów nawadniania oraz maszyn i urządzeń do tego służących. W poniższym artykule omawiamy ich parametry techniczne oraz udzielamy wskazówek ich eksploatatorom.

Ustalić potrzebną ilość wody

Chcąc zaprojektować instalację do nawodnienia lub zakupić jedną z oferowanych przez rynek deszczowni, niezbędne jest najpierw ustalenie, ile właściwie wody potrzeba do polewania pola. W polskich warunkach zużycie wody mieści się w granicach od 900 do 1500 m3/ha w ciągu całego okresu wegetacji roślin. Oczywiście w tym miejscu trzeba uwzględnić fakt, że taka ilość wody jest uwarunkowana m.in. rodzajem gleby, uprawy i warunkami pogodowymi w ciągu sezonu wegetacyjnego.

Podczas jednego cyklu wegetacyjnego zużywa się zazwyczaj między 150 a 250 m3/ha, co odpowiada 15-25 mm opadu deszczu.

Decyzja o wyborze odpowiedniego systemu nawadniania pól nie jest łatwa.

Powinna być ona poprzedzona ustaleniem możliwości pokrycia potrzeb wodnych w danym regionie i gospodarstwie, poprzez uwzględnienie regionu kraju, rodzaju gleby i poziomu gruntowego wody. Na przykład w uprawie ziemniaka dzienne zużycie wody waha się w granicach od 1,5-5 mm.

Uśredniając, można podać, iż należy dostarczyć około 30 m3 wody na każdy hektar uprawy dziennie - w przypadku gdy nie uwzględniamy opadów czy podsiąku rosy.

Źródło wody

Bardzo istotnym czynnikiem pozwalającym na dokonanie wyboru odpowiedniego typu i modelu deszczowni jest również czas trwania jednego cyklu nawadniania. Jeśli rolnik dysponuje możliwością pobierania wody z rzeki lub innego dużego zbiornika wodnego, ważną kwestią jest limit i pozwolenie, które określają ilość pobieranej wody (wyrażaną w m3 wody/godz.). Kolejną możliwością w zapewnieniu dostatecznego zapasu wody do deszczowania pól jest wykopanie stawu, w którym woda będzie się gromadziła i obliczenie jego przybliżonej pojemności. Mnożąc ilość zużywanej wody w jednym cyklu przez powierzchnię pola, otrzymamy ilość wody niezbędną do nawodnienia. Porównujemy ją wtedy do pojemności zbiornika.