Najlepsza odmiana nie zrealizuje swojego biologicznego potencjału plonowania, jeśli do siewu zostanie wykorzystany materiał siewny miernej jakości.

Jedynie nasiona o wysokiej energii i sile kiełkowania pozwalają uzyskać szybkie i równomierne wschody, co gwarantuje wyrównane tempo wzrostu i rozwoju roślin. Skłania to do zakładania plantacji nasiennych objętych rygorystycznie przestrzeganymi zasadami agrotechnicznymi, a następnie fizycznej obróbce zebranych nasion.

Najstarszym i najprostszym sposobem jest ich segregowanie na sitach.

Początkowo były to wyłącznie sita płaskie.

Z czasem wprowadzono bębnowe, ale jedne i drugie sortowały nasiona wg ich średnicy. Dopiero wprowadzenie tryjerów umożliwiło wydzielenie nasion także na podstawie ich długości.

Innym kryterium, według którego można z zebranych nasion wydzielić te najbardziej wartościowe, jest ich masa. Do tego wykorzystywane są drgające stoły wibracyjne.

Współcześnie zakłady nasienne korzystają także z innych metod fizycznych. W latach 60. XX w.

wprowadzono sortowniki optyczne.

Urządzenia te odrzucają nasiona, które odbiegają barwą od pożądanego wzorca. Najnowocześniejsze analizują poszczególne nasiono z kilku stron.

Sortowniki optyczne pozwalają na oddzielenie nasion z plamami powodowanymi przez grzyby.

Wszystkie opisane metody służą poprawie jakości całej wysortowanej partii nasion, niemniej żadna z nich nie wywołuje ich podniesienia w pojedynczym ziarniaku. Nie oznacza to, że metodami fizycznymi nie można tego zrobić.

W ostatnich latach coraz większą uwagę zaczęto zwracać na wykorzystanie pola magnetycznego do poprawy energii i siły kiełkowania materiału siewnego. Zainteresowanie tą metodą pogłębia fakt, iż o ile wpływa ona na przebieg procesów fizjologicznych i biochemicznych w nasionach, o tyle nie oddziałuje na agrośrodowisko. Jest więc bardzo bezpieczna w stosowaniu.

Intensywne prace poznawcze prowadzone są od II połowy XX w. Stwierdzone korzystne oddziaływanie ziemskiego pola magnetycznego, zainspirowało badania nad wpływem sztucznych pól magnetycznych na nasiona oraz rozwój i plonowanie roślin. Powstało szereg urządzeń do przedsiewnej obróbki nasion. Uzyskane wyniki są bardzo obiecujące.

Nasiona poddane działaniu sztucznego pola magnetycznego szybciej pęcznieją i rozpoczynają kiełkowanie, czego efektem są wcześniejsze i bardziej równomierne wschody roślin.

Wyrosłe siewki wytwarzają dłuższą łodygę i korzeń, charakteryzuje je też lepsze tempo wzrostu początkowego.