PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Magnesowanie nasion

Magnesowanie nasion

Autor: Wojciech Konieczny

Dodano: 22-06-2013 10:11

Czy wykorzystamy szansę, jaką stwarza poddawanie materiału siewnego działaniu sztucznego pola magnetycznego?Najlepsza odmiana nie zrealizuje swojego biologicznego potencjału plonowania, jeśli do siewu zostanie wykorzystany materiał siewny miernej jakości.

Jedynie nasiona o wysokiej energii i sile kiełkowania pozwalają uzyskać szybkie i równomierne wschody, co gwarantuje wyrównane tempo wzrostu i rozwoju roślin. Skłania to do zakładania plantacji nasiennych objętych rygorystycznie przestrzeganymi zasadami agrotechnicznymi, a następnie fizycznej obróbce zebranych nasion.

Najstarszym i najprostszym sposobem jest ich segregowanie na sitach.

Początkowo były to wyłącznie sita płaskie.

Z czasem wprowadzono bębnowe, ale jedne i drugie sortowały nasiona wg ich średnicy. Dopiero wprowadzenie tryjerów umożliwiło wydzielenie nasion także na podstawie ich długości.

Innym kryterium, według którego można z zebranych nasion wydzielić te najbardziej wartościowe, jest ich masa. Do tego wykorzystywane są drgające stoły wibracyjne.

Współcześnie zakłady nasienne korzystają także z innych metod fizycznych. W latach 60. XX w.

wprowadzono sortowniki optyczne.

Urządzenia te odrzucają nasiona, które odbiegają barwą od pożądanego wzorca. Najnowocześniejsze analizują poszczególne nasiono z kilku stron.

Sortowniki optyczne pozwalają na oddzielenie nasion z plamami powodowanymi przez grzyby.

Wszystkie opisane metody służą poprawie jakości całej wysortowanej partii nasion, niemniej żadna z nich nie wywołuje ich podniesienia w pojedynczym ziarniaku. Nie oznacza to, że metodami fizycznymi nie można tego zrobić.

W ostatnich latach coraz większą uwagę zaczęto zwracać na wykorzystanie pola magnetycznego do poprawy energii i siły kiełkowania materiału siewnego. Zainteresowanie tą metodą pogłębia fakt, iż o ile wpływa ona na przebieg procesów fizjologicznych i biochemicznych w nasionach, o tyle nie oddziałuje na agrośrodowisko. Jest więc bardzo bezpieczna w stosowaniu.

Intensywne prace poznawcze prowadzone są od II połowy XX w. Stwierdzone korzystne oddziaływanie ziemskiego pola magnetycznego, zainspirowało badania nad wpływem sztucznych pól magnetycznych na nasiona oraz rozwój i plonowanie roślin. Powstało szereg urządzeń do przedsiewnej obróbki nasion. Uzyskane wyniki są bardzo obiecujące.

Nasiona poddane działaniu sztucznego pola magnetycznego szybciej pęcznieją i rozpoczynają kiełkowanie, czego efektem są wcześniejsze i bardziej równomierne wschody roślin.

Wyrosłe siewki wytwarzają dłuższą łodygę i korzeń, charakteryzuje je też lepsze tempo wzrostu początkowego.

Poddanie nasion oddziaływaniu pola magnetycznego przyspiesza także intensywność podziałów komórkowych, co prowadzi do zwiększonej dynamiki wzrostu początkowego. Według badań rosyjskich, tempo wzrostu siewek żyta jest wyższe o prawie 30 proc. Równie zachęcające wyniki uzyskali badacze kanadyjscy w odniesieniu do pszenicy ozimej i jęczmienia. Potwierdzają to także wyniki polskich doświadczeń prowadzonych na pszenicy ozimej, łubinie białym i bobiku. Krajowe doświadczenia wskazują także, że szczególnie korzystny efekt wpływu pola magnetycznego na kiełkowanie nasion występuje w naszych warunkach u gatunków ciepłolubnych, takich jak soja czy kukurydza. Wskazuje to na ochronne działanie pola magnetycznego przed uszkodzeniami powodowanymi przez niską temperaturę.

Efekt odziaływania sztucznym polem magnetycznym na materiał siewny nie ogranicza się tylko do przyspieszonych wschodów i większego wigoru siewek. Jest on także widoczny w późniejszym okresie. Następuje skrócenie okresu wegetacji, wcześniejsze zakwitanie i dojrzewanie. Może to odegrać poważną rolę w uprawie gatunków późno dojrzewających w naszych warunkach - jak na przykład soja.

Najważniejszym wnioskiem, jaki wynika z zakończonych dotychczas prac, jest obserwowana zwyżka plonu.

Kanadyjczycy twierdzą, że spośród zbóż najlepiej na zabieg reagują jęczmień i pszenica. W warunkach polskich potwierdzono korzystny wpływ sztucznego pola magnetycznego na plonowanie pszenicy ozimej, u której zmianie na korzyść uległy takie cechy plonotwórcze jak: liczba kłosów na m2, ich długość, liczba i masa nasion w kłosie.

Bardziej dociekliwi Czytelnicy mogą spytać: Jak to się dzieje, że pole magnetyczne tak silnie oddziałuje na nasiona i wyrastające z nich następnie rośliny? Zacznijmy od tego, że każda roślina wytwarza własne pole magnetyczne.

Jest to możliwe, gdyż ich tkanki zbudowane są ze związków nieorganicznych i organicznych, będących na ogół cząsteczkami spolaryzowanymi (dipolami) - odznaczającymi się, identycznie jak magnes sztabkowy, biegunami: + i -. Dipolami są także wszechobecne w roślinach cząsteczki wody - w nasionach także jest ona obecna. Nagromadzenie dużej ilości takich minimagnesów sprawia, że każde nasiono, a później roślina, otoczone są własnym polem magnetycznym. Jak tłumaczą naukowcy, poddanie materiału roślinnego działaniu zewnętrznego pola magnetycznego wpływa porządkująco na układ dipoli, a tym samym na prędkość i kierunek przemieszczania się spolaryzowanych cząstek. Dzięki temu dochodzi do usprawnienia przebiegu bardzo złożonych procesów chemicznych rządzących wzrostem rośliny.

Niektórzy badacze uważają, że dochodzi także do zmiany przepuszczalności błon komórkowych, co zwiększa szybkość dyfuzji jonów przez membrany komórkowe. Innym skutkiem jest zwiększona aktywność enzymów (katalizatorów biorących udział we wszystkich reakcjach chemicznych) w kiełkujących nasionach. W pierwszej kolejności dotyczy to amylaz uczestniczących w rozkładzie skrobi, lipazy, która rozszczepia tłuszcze na glicerynę i kwasy tłuszczowe, oraz katalazy uwalniającej tlen cząsteczkowy (O2) z nadtlenku wodoru (H2O2). Nadtlenek wodoru powstaje w wielu reakcjach enzymatycznych jako produkt uboczny i jest substancją toksyczną. Katalaza, rozkładając H2O2, chroni komórki przed jego szkodliwym działaniem.

O opinię na temat wykorzystania w nasiennictwie sztucznego pola magnetycznego poprosiliśmy znany autorytet w tej dziedzinie, prof. Janusza Podleśnego z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Farmer: Jakie korzyści może przynieść poddawanie materiału siewnego działaniu sił sztucznego pola magnetycznego?

Prof. Janusz Podleśny: Do głównych zalet tego zabiegu zaliczyłbym niski koszt i ekologiczny sposób obróbki materiału siewnego. Stosowanie chemicznych zapraw nasiennych wiąże się z wprowadzaniem do środowiska substancji mogących przenikać do wnętrza nasion, modyfikować ich skład chemiczny oraz zanieczyszczać glebę. Natomiast czynnik fizyczny, jakim jest pole magnetyczne, charakteryzuje się brakiem negatywnego oddziaływania środowiskowego. Ewentualne jego wykorzystanie w nasiennictwie nie może być traktowane jako sposób na zastąpienie zapraw nasiennych.

Środki te pełnią całkowicie odmienne funkcje. Pierwszy służy pobudzeniu procesów fizjologicznych w nasionach, a drugi ich ochronie, głównie przed grzybami, a w niektórych przypadkach również szkodnikami. Należy więc mówić o uzupełniającej roli obu zabiegów w procesie przygotowania nasion do siewu, a nie traktować je jako antagonistyczne.

Farmer: Czy prace prowadzone nad wpływem pola magnetycznego na materiał siewny osiągnęły etap umożliwiający komercyjne wykorzystanie wyników? Jeżeli nie, to czego w nich jeszcze brakuje?

JP: Sztuczne pole magnetyczne, podobnie jak inne czynniki fizyczne, np. promieniowanie laserowe, nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywane w praktyce rolniczej. Jego oddziaływanie na rośliny uprawne nie zostało jeszcze dostatecznie poznane i wyjaśnione.

Wyniki uzyskiwane w warunkach laboratoryjnych, czy nawet w doświadczeniach wazonowych prowadzonych w warunkach częściowo lub całkowicie kontrolowanych, nie zawsze potwierdzają się w warunkach doświadczeń polowych, gdzie wpływ na wartość efektu mają inne czynniki, np. przebieg pogody, itp.

Brakuje dostatecznego rozpoznania odnośnie okresu utrzymywania się efektu stymulacji w materiale siewnym.

Dane na ten temat są rozbieżne. Jedni badacze twierdzą, że nasiona najlepiej wysiewać bezpośrednio po stymulacji. Inni uważają, że niezbędny jest kilkudniowy odstęp miedzy nimi, a z ustaleń kolejnych wynika, że wysiewać najlepiej po tygodniu od stymulacji.

Nierozpoznany do końca jest także aspekt wpływu wilgotności gleby na efekt stymulacji polem magnetycznym. Badania dotyczące tych zagadnień są trudne i wymagają wiedzy interdyscyplinarnej z pogranicza fizyki i biologii, stąd niewiele danych na ten temat. Dotychczasowy stan wiedzy pozwala sądzić, że zabieg z wykorzystaniem sztucznego pola magnetycznego wydaje się bardziej przydatny w uprawach pod osłonami niż na polu.

Farmer: Czy firmy hodowlano-nasienne interesują się tą metodą uszlachetniania materiału siewnego? Może któraś z nich współfinansuje doświadczenia prowadzone w tym kierunku przez IUNG?

JP: Żartobliwie mówiąc, nie szturmują bram instytutu. O finansowym wsparciu doświadczeń prowadzonych przez IUNG też nie słyszałem. Z tego, co mi wiadomo, dotychczas stosowano - na niewielką skalę - do przesiewnej obróbki nasion promieniowanie laserowe. Słyszałem przed kilku laty o prywatnej firmie (może było ich więcej), która świadczyła usługi dla ogrodników uprawiających warzywa (m.in. ogórki i pomidory) w szklarniach.

Aktualny brak zainteresowania praktyki rolniczej fizycznymi metodami uszlachetniania nasion w dużej części wynika z podanych wcześniej powodów. Sytuacja łatwo może się jednak zmienić, jeśli któraś z dużych zagranicznych firm hodowlano- -nasiennych zacznie wprowadzać na polski rynek tak przygotowany materiał siewny. Jest to bardzo prawdopodobne, choć trudno w tej chwili określić perspektywę czasową. Może to nastąpić równie dobrze za rok lub dwa, jak i za pięć.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)

 • wład 2013-06-25 12:06:56
  w-40 skoro boisz się magnesowania, to może pokropek ?
 • rol-nick 2013-06-23 23:38:26
  a kto ubogim bo GMO? Te nasiona są dla tych, których farmy jeszcze stanowią jakiś majątek ale nie można go za łatwo przejąć. GMO załatwi przejecie w try miga
 • caza 2013-06-23 23:08:04
  GMO dla ubogich ?
 • w-40 2013-06-23 15:52:32
  skoro rośliny lepiej rosną i plonują a ich tkanki mają zmienione właściwości fizyczne to czy aby napewno będzie to bezpieczna żywność?
 • rolnik 2013-06-23 14:46:39
  kalendarz biodynamiczny powraca ;)
 • ja 2013-06-22 15:02:51
  nie mam dostępu bo już dawno bym siał
 • ukasz 2013-06-22 14:04:54
  z ciekawosci spróbuj gmo to ci plon wysoki do
 • ja 2013-06-22 12:35:40
  Jeśli dobrze rozumiem to przy denkach wysiewających należało by przyczepić mocny magnes neodymowy.Spróbuję z ciekawości w tym sezonie na co drugiej redlicy.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.150.27
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!