Diagnostyka występowania pasożytów wewnętrznych świń nie jest prosta. Zarażone zwierzęta często nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Jedyną przesłanką, świadczącą o występowaniu pasożyta, jest zahamowanie wzrostu, a jego obecność potwierdzić można wyłącznie badaniem laboratoryjnym kału lub krwi. Wielu hodowców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą chów trzody w systemie ekstensywnym, nie zdaje sobie często sprawy z faktu, iż zwierzęta zarażone są nawet kilkoma pasożytami jednocześnie.

Niestety, większość gatunków bytujących na trzodzie chlewnej może również bytować w organizmie człowieka. Występowanie pasożytów świń niesie zatem ze sobą nie tylko negatywne konsekwencje ekonomiczne. Może być również niebezpieczne dla ludzi. Corocznie notuje się kilka śmiertelnych przypadków trychinellozy, będących następstwem spożycia mięsa świni lub dzika, które nie zostało poddane badaniu. Jeszcze powszechniejsze są przypadki zarażenia innymi pasożytami. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i zwalczanie robaczyc świń. Oto przegląd najczęściej występujących pasożytów, bytujących w organizmie świń.

GLISTNICA

Glistnica (Askarioza) wywoływana jest przez glistę świńską (Ascaris suum) należącą do nicieni. Dorosłe osobniki osiągają długość do 20 cm. Cykl rozwojowy glisty trwa ok. dwóch tygodni i w całości zachodzi w organizmie świni. Z jaj złożonych w jelicie cienkim wylęgają się niewielkie larwy, które po przebiciu nabłonka jelita przedostają się do krwiobiegu. Stamtąd przemieszczają się do wątroby i płuc, skąd następnie wędrują do krtani i jamy ustnej. Po połknięciu przez świnię przedostają się z powrotem do jelita cienkiego, gdzie dorosłe osobniki składają jaja. Część jaj wraz z kałem wydostaje się na zewnątrz organizmu. To właśnie jaja obecne w odchodach świń są głównym źródłem zakażenia. Dodatkowo, zakażenie może być wywołane wskutek stosowania paszy zanieczyszczonych jajami glisty.

Objawy glistnicy, takie jak wychudzenie, osłabienie apetytu, biegunki i wymioty, występują najczęściej u młodych świń. U prosiąt i warchlaków mogą występować padnięcia, spowodowane wyniszczeniem organizmu, i zaczopowaniem światła jelit kłębem robaków. U starszych osobników rzadko występują wspomniane objawy, glistnica prowadzi jednak do znacznego zahamowania wzrostu.