Można już także myśleć o przyszłości, w której KOWR ma być skutecznym narzędziem dla rozwoju polskiego rolnictwa i polskiej wsi.

KOWR realizuje już zadania wynikające bezpośrednio z ustawy i przejęte z dawnych agencji: ANR i ARR.

KOWR będzie mógł również realizować projekty związane z nieodległą przyszłością dotyczące zarówno modernizacji jak i innowacyjności w otoczeniu rolnictwa oraz poprawie warunków życia na terenach wiejskich.

- Rozmawiamy również o pobudzeniu handlu zagranicznego. Wartość polskiego eksport żywności w 2017 r. powinna przekroczyć 25 mld euro, a są jeszcze duże rezerwy –powiedział dyrektor Strobel.

Wspólnie z MRiRW KOWR złożył wniosek do programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program ten dotyczy utworzenia platformy żywnościowej.

- Staramy się także porządkować nadzór nad spółkami strategicznymi, które były nadzorowane przez ANR. Są to spółki zajmujące się hodowlą roślin i zwierząt, a także prowadzące stadniny koni. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby spółki poprzez współpracę ze sobą mogły osiągnąć efekt synergii. W związku z tym została utworzona ”Polska Genetyka” w ramach, dzięki której wspólnie z Instytutem Zootechniki w Krakowie chcemy rozwijać polski potencjał genetyczny, bo nie może tak być, że będzie pochodził on jak dotychczas z zagranicy – stwierdził dyrektor Witold Strobel.

Półtora roku od wstrzymania sprzedaży nieruchomości z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, podstawową formą ich gospodarowania nimi jest dzierżawa. Jest ona porządkowana i wprowadzane są jednolite zasady. Przyszedł tez czas na pewne zmiany w ustawach: dotyczących gospodarowania nieruchomościami i kształtowaniu ustroju rolnego przygotowywane razem z MRiRW. Powinny one wejść w życie w I kwartale 2018 r.

Prawie 100 proc. decyzji w sprawie dopłat do materiału siewnego zostało wydanych i na pewno do końca br. zostaną zrealizowane wszystkie wypłaty.

Udało się też pokonać problemy organizacyjne związane z obsługą funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych. Obecnie te zadania są realizowane na bieżąco.

 

 

 

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!