Przeciętne ceny były niższe od 6 proc., w przypadku żyta konsumpcyjnego, do 22 proc., w przypadku jęczmienia paszowego, niż w sezonie 2013/14. W sezonie 2014/15 przeciętna cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej wyliczona jako średnia z cen tygodniowych podawanych przez ministerstwo rolnictwa wyniosła 700 zł/t.

W stosunku do sezonu poprzedniego była niższa o 8 proc. (64 zł/t). Zmiany tej ceny w trakcie sezonu były dosyć nietypowe. Po pierwsze, na tle poprzednich sezonów, jej spadek w trakcie zbiorów był niewielki. Następnie, aż do końca października pszenica praktycznie nie drożała, a nawet okresowo taniała. W rezultacie, najniższą cenę w sezonie, wynoszącą 643 zł/t, zanotowano w drugim tygodniu października. Wcześniej sytuacja, w której najniższą cenę w sezonie notowano w październiku lub listopadzie zdarzyła się w trzech sezonach na, siedem, czyli wcale nie jest tak rzadka, jak mogłoby się wydawać. Z kolei w listopadzie i grudniu 2014 r. oraz na początku stycznia 2015 r. pszenica drożała szybciej niż zazwyczaj o tej porze. Skutkiem tego był wzrost ceny o 113 zł/t pomiędzy pierwszym tygodniem listopada i trzecim tygodniem stycznia, kiedy osiągnięto maksimum w sezonie wynoszące 764 zł/t. Następnie, poza krótkim okresem wzrostów w marcu i czerwcu, ceny systematycznie spadały. W tym okresie najniższy poziom osi osiągnęły w pierwszym tygodniu czerwca (666 zł/t), a na sam koniec sezonu wyniosły 670 zł/t.

Jeśli chodzi o inne zboża, to najmniejszy spadek cen w stosunku sezon do sezonu zanotowało żyto konsumpcyjne. Jego przeciętna cena w sezonie ukształtowała się na poziomie 503 zł/t, czyli o 6 proc. (32 zł/t) niższym niż w sezonie 2013/14. W stosunkowo niewielkim stopniu (o 9 proc.) obniżyła się również cena żyta paszowego. Jednak przeciętnie zboża paszowe potaniały znacznie bardziej niż zboża konsumpcyjne.

Największy spadek cen w stosunku do poprzedniego sezonu zanotowano w przypadku jęczmienia paszowego. Jego przeciętna cena wyniosła 580 zł/t i była o 22 proc. (160 zł/t) niższa niż w sezonie 2013/14. Zbiory jęczmienia w 2014 r. w Polsce i pozostałych krajach unijnych były udane. Z kolei cena w sezonie 2013/14 była wyjątkowo wysoka, stąd porównanie sezon do sezonu daje tak głęboki spadek.

W skali sezonu mocno potaniało również pszenżyto (16 proc.), a nieco mniej paszowe ziarno pszenicy i owsa (po 12 proc.). Jeśli chodzi o zmiany cen podczas sezonu, to w przypadku zbóż podstawowych kształtowały się podobnie jak w przypadku pszenicy.

Inaczej zachowywały się ceny kukurydzy, która latem 2014 r. drożała, we wrześniu i październiku taniała bardziej niż zazwyczaj w tych miesiącach, a potem jej ceny były dosyć stabilne. W rezultacie przeciętna cena ziarna suchego w całym sezonie wyniosła 621 zł/t, czyli o 13 proc. (89 zł/t) mniej niż w sezonie 2013/14.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!