Zboża
- Na krajowym rynku zbóż utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu ziarna.
- Według najnowszych danych GUS w lipcu br. skup zbóż ogółem wyniósł 329,6 tys. t, tj. był prawie 3-krotnie wyższy niż w czerwcu oraz, ze względu na niższe tegoroczne zbiory, o 34% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
- Słabną notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich i europejskich.

Rośliny oleiste
- Utrzymuj się spadkowa tendencja cen rzepaku oraz produktów jego przetwórstwa.
- Według agencji analitycznej F.O. Licht w kolejnych latach światowa produkcja biodiesla będzie wzrastała w tempie około 10-12% rocznie z obecnych 9,85 mld l.

Mięso

- W lipcu br. dostawy żywca rzeźnego wyniosły 178,5 tys. t i były o ponad 5% większe niż w czerwcu br. oraz o 2,4% w relacji rocznej.
- Na rynku wołowiny i drobiu utrzymuje się wzrostowa tendencja cen, tanieje żywiec wieprzowy.
- Na europejskim rynku mięsa czerwonego następuje nieznaczna obniżka cen skupu.

Mleko
- Ze względu na sezonowy wzrost produkcji mleka, w lipcu do mleczarni dostarczono 193,2 mln l surowca, a więc o ponad 3% więcej w relacji miesięcznej.
- Utrzymują się spadkowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich.
- Na światowym rynku mleka w sierpniu br. odnotowano silny spadek cen artykułów mleczarskich, szczególnie
przetworów w proszku.

Owoce
- Kończy się sezon zbiorów moreli.
- Producenci jabłek przemysłowych kontynuują protesty przeciwko niskim cenom skupu tych owoców.
- W br. zbiory jabłek w Chinach będą o 15% wyższe w stosunku do ub.r. i osiągną poziom ok. 27,5 mln t.

Warzywa
- W ostatnim tygodniu sierpnia ceny ogórków wzrosły w spółdzielniach ogrodniczych w relacji tygodniowej. Przyczyną tego było pogorszenie warunków pogodowych.
- Zakłady przetwórcze rozpoczęły skup kalafiorów różyczkowanych.

Środki produkcji
- Według danych GUS ceny nośników energii w lipcu br. wzrosły o 0,6% w skali miesiąca, przy czym najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku opału (o 1,9%). Ceny pozostałych nośników energii pozostały stabilne w relacji miesięcznej.