Zboża
• Na krajowym rynku zbóż obserwuje się niewielkie wzrosty cen zbóż.
• Według szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej całkowita powierzchnia zasiewów pszenicy w 2009r. na świecie nieznacznie spadnie.

Rośliny oleiste
• Na rynku krajowym pod koniec listopada spadły ceny skupu rzepaku.
• Według Strategie Grains w 2009r. powierzchnia upraw roślin oleistych w UE wzrośnie do około 11,15 mln ha.

Mięso
• Ceny zakupu trzody na bardzo wysokim poziomie 4,22 PLN/kg, czyli o 29% wyższym niż przed rokiem.
• Ceny drobiu wciąż spadają i są już o 7,4% niższe r/r; produkcja nadal rośnie.
• We wrześniu eksport z UE do krajów trzecich był o 24% wyższy r/r w przypadku wieprzowiny i o 40% wyższy r/r w przypadku mięsa drobiowego.

Mleko
• Według danych GUS w październiku br. skup mleka ukształtował się na poziomie 711,9 mln l, tj. o 4,6% wyższym w relacji rocznej.
• Stopniowo stabilizują się krajowe ceny zbytu przetworów mleczarskich.
• W listopadzie br. utrzymała się spadkowa tendencja światowych cen przetworów mleczarskich.

Owoce
• Skończył się sezon zbioru jabłek przemysłowych.
• Produkcja cytrusów na półkuli północnej w sezonie 2008/2009 będzie niższa w relacji rocznej.

Warzywa
• Kolejny tydzień listopada upłynął pod znakiem stabilizacji cen skupu większości warzyw w spółdzielniach ogrodniczych.
• Zbiory warzyw w UE w 2008r. będą o 2% wyższe w stosunku do ub.r. i osiągną˛ poziom 66 mln t.

Środki produkcji
• Ceny nawozów na rynku światowym w dalszym ciągu spadają.