Zboża
- Utrzymują się spadkowe tendencje cenowe na rynku zbóż w kraju.
- Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podniosła listopadowe prognozy światowych zbiorów zbóż o 16 mln t do 1,77 mld t.

Rośliny oleiste
- Obniżają się ceny skupu rzepaku, drożeje olej rzepakowy
- Według szacunków F.O. Licht światowa produkcja biodiesla w 2008r. wyniesie 11 332,8 tys. t, przy czym 53,1% będzie wyprodukowane w UE-27 (6 020,0 tys. t).

Mięso
- Wyhamowanie spadków cen trzody chlewnej, drób nadal tanieje.
- Osłabienie złotego wobec euro działa w kierunku umocnienia się cen skupu ˙zywca.
- Silne spadki cen na unijnym rynku trzody chlewnej.
- W okresie styczeń -sierpień 2008 r. nastąpił wzrost eksportu wieprzowiny z UE o 44%.

Mleko
- Na krajowym rynku mleka przeważają spadkowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich.
- Dane Ministerstwa Rolnictwa wskazują na stabilizowanie się cen skupu mleka.
- Według informacji DIN Consultancy październik br. przyniósł dalszy spadek światowych cen przetworów mleczarskich.

Owoce
- Kończą się zbiory jabłek w Polsce.
- Utrzymują się spadkowe tendencje cen na rynku jabłek deserowych. Na niskim poziomie pozostają wciąż ceny skupu jabłek przemysłowych.

Warzywa
- W spółdzielniach ogrodniczych ceny większości warzyw pozostały stabilne w relacji tygodniowej.
- Wzrasta import ogórków w związku z malejąca podażą na rynku krajowym.

Środki produkcji
- Najwięksi producenci środków produkcji obniżają prognozy sprzedaży.
- W wyniku kryzysu finansowego ceny frachtu spadają najszybciej w historii.