Zboża
- Obniżają się w dalszym ciągu ceny zbóż na rynku krajowym.
- Komisja Europejska nie zgodziła się na przewrócenie ceł importowych na przywóz zbóż z krajów trzecich do UE .

Rośliny oleiste
- Ceny soi w kontrakcie lipcowym po okresie stabilizacji spadły na giełdzie CBOT w ciągu tygodnia o 14,8 proc., a śruty sojowej z dostawą w październiku o 15,9 proc.

Mięso
- Duży spadek cen na rynku trzody, choć ceny wciąż wysokie w relacji rocznej. Nadal rosną ceny prosiąt.
- Ceny skupu drobiu i bydła rzeźnego lekko się obniżają. Kurczęta 3 proc. a indory 16 proc. tańsze niż przed rokiem.
- Na rynku europejskim kontynuacja sezonowego spadku cen żywca wieprzowego. Ceny brojlerów stabilne, żywiec wołowy tanieje.

Mleko
- Od czterech miesięcy na krajowym rynku przetworów mleczarskich przeważają spadkowe tendencje cen zbytu, choć ich dynamika stopniowo wyhamowuje.
- Informacje GUS nt. przetwórstwa w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej wskazują na utrzymujące się trendy wzrostowe w produkcji serów dojrzewających.
- Na rynku wspólnotowym tanieją mleko w proszku oraz masło w blokach.

Owoce
- Zwiększone dostawy jabłek do zakładów przetwórczych spowodowały spadek cen tych owoców w relacji tygodniowej.
- Chile zamierza dwukrotnie zwiększyć´ eksport owoców miękkich w ciągu najbliższych 5 lat.

Warzywa
- Rosną ceny papryki w relacji tygodniowej, co wynika z systematycznie zmniejszającej się podaży tego warzywa na rynku krajowym. W przeciągu kilku najbliższych tygodni, rynek zdominuje papryka importowana.
- W krajach unijnych odnotowuje się niższe ceny pomidorów w relacji rocznej.

Środki produkcji
- Według danych GUS średnia cena użytków rolnych w Polsce w II kw. 2008 r. wyniosła 16 256 PLN/ha (+29,2 proc. r/r).

Ceny interwencyjne w Unii Europejskiej