Zboża
- Na krajowym rynku zbóż utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu ziarna, głównie paszowego.
- Według Międzynarodowej Izby Zbożowej (IGC) produkcja zbóż w sezonie 2008/2009 ukształtuje się na poziomie 1749 mln t, tj. wyższym o 31 mln t niż przewidywano w lipcu br.
- Słabną notowania cen pszenicy i kukurydzy na giełdach amerykańskich i europejskich.

Rośliny oleiste
- Utrzymuje się spadkowa tendencja cen rzepaku oraz produktów jego przetwórstwa.
- Według Oil World światowe zbiory soi w sezonie 2008/2009 ukształtują się na poziomie 239,5 mln t, tj. o 1,8 mln t niższym od przewidywań lipcowych, choć w dalszym ciągu o 17 mln t wyższym w relacji rocznej.

Mięso
- Pod koniec sierpnia br. na rynku trzody chlewnej i bydła odnotowano nieznaczny wzrost średnich cen skupu.
- Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika eksportu drobiu.
- Komisja Europejska zniosła ograniczenia w imporcie mięsa drobiowego z Chin.

Mleko
- Po kilkumiesięcznym okresie stabilizacji, w sierpniu br. średnie ceny zbytu przetworów mleczarskich monitorowanych
przez MRiRW obniżyły się o prawie 6% w relacji miesięcznej.
- Według danych Komisji Europejskiej w UE-27 w I półroczu br. skup surowca ukształtował się na poziomie 69,07 mln t, tj. o 1,3% wyższym w relacji rocznej.
- W II kwartale br. w Stanach Zjednoczonych utrzymała się ponad 2,5% w relacji rocznej dynamika wzrostu podaży mleka.

Owoce
- Kończy się sezon skupu malin i stopniowo rosną ich ceny.
- Przetwórcy jabłek zaproponowali podwyżkę cen skupu jabłek przemysłowych do 0,30 PLN/kg.

Warzywa
- Zakłady przetwórcze kontynuują skup kalafiorów i brokułów różyczkowanych.
- Rosną ceny pomidorów w relacji tygodniowej, o czym decyduje tymczasowo mniejsza ich podaż i utrzymujący się duży popyt na te warzywa.

Środki produkcji
- W lipcu br. w dalszym ciągu rosły ceny pasz. Największy wzrost odnotowano w przypadku pasz dla drobiu, najmniejszy – w przypadku trzody chlewnej.