Zboża
- Ceny zbóż w kraju w dalszym ciągu spadają
- Ceny kukurydzy na Węgrzech spadły do poziomu zbliżonego do cen interwencyjnych. Rząd węgierski podjął działania w celu stabilizacji rynku.
- Rząd rosyjski, chcąc zwiększyć zainteresowanie skupem interwencyjnym, planuje wprowadzić możliwość odkupienia zboża przez rolnika, jeżeli jego ceny wzrosną.

Rośliny oleiste
- Ceny nasion rzepaku na przełomie września i października kształtowały się na poziomie 1250 PLN/t, czyli o ponad 25,4% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Mięso
- Na rynku krajowym utrzymują się spadkowe tendencje cen skupu żywca wieprzowego w relacji tygodniowej. Nieznacznie wzrosły ceny bydła. Stabilne są ceny kurcząt brojlerów.
- Na rynku europejskim kontynuacja sezonowego spadku cen żywca wieprzowego. Po kilku tygodniach stabilizacji,
obniżają się ceny brojlerów. Stabilne pozostają ceny żywca wołowego w relacji tygodniowej.

Mleko
- Na rynku krajowym utrzymują się spadkowe tendencje cen większości przetworów mleczarskich. Wzrost cen odnotowuje się w przypadku serów.
- Większość państw członkowskich opowiada się za przyspieszeniem tempa liberalizacji unijnego rynku mleka.

Owoce

- Obniżają się ceny skupu jabłek przemysłowych w relacji tygodniowej. Niektóre zakłady przetwórcze wstrzymują tymczasowo skup tych owoców ze względu na braki powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania koncentratu.
- Według GUS, tegoroczne zbiory malin będą najprawdopodobniej wyższe o ok. 43 proc. w relacji rocznej i osiągną poziom ok. 81 tys. t.

Warzywa
- Wyższe koszty produkcji warzyw w stosunku do ubiegłorocznych nie są rekompensowane jednakowym wzrostem ich cen, w związku z czym obniża się opłacalność produkcji warzyw.
- Niższe ceny pomidorów w ujęciu realnym w stosunku do ubiegłorocznych wynikają z niższych cen pomidorów na rynku unijnym. W okresie jesiennym, ceny pomidorów we Wspólnocie powinny jednak wzrosnąć ze względu na zmniejszenie areału upraw tych warzyw.

Środki produkcji

- Według szacunków PIORiN powierzchnia plantacji kwalifikowanych zbóż wzrosła w 2008 r. o 25,6% w stosunku
do 2007 roku, jednakże pozostawała nadal na poziomie o 13,4% niższym, niż w 2002 roku.