Zboża
- Zbiory zbóż w Polsce łącznie z kukurydzą wyniosły w 2008 r. 27,7 mln t i były o 1,9 proc. wyższe, aniżeli w roku ubiegłym.
- W ubiegłym tygodniu odnotowano znaczne umocnienie się notowań cen zbóż na giełdach światowych w szczególności na rynku amerykańskim.

Rośliny oleiste
- Na rynku krajowym wzrosły ceny rzepaku i śruty rzepakowej, spadły oleju i makucha.
- Rosną notowania cen rzepaku, słabną zaś soi.

Mięso

- Ceny zakupu trzody na poziomie 4,48 PLN/kg - najwyższym zanotowanym w tym okresie roku.
- Drogie również bydło rzeźne - 4,33 PLN/kg czyli o 10 proc. więcej w relacji rocznej.
- W UE kurczęta o 20 proc., trzoda chlewna o 11 proc. a jaja o 6 proc. droższe niż przeciętnie.
- Ceny zakupu bydła rzeźnego również wysokie - o 7% wyższe w relacji rocznej.

Mleko
- Według danych GUS w listopadzie br. średnia cena skupu mleka wyniosła 90,20 PLN/hl, tj. mniej o 0,7 proc. w relacji miesięcznej i o ponad 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
- Na rynku globalnym w dalszym ciągu przeważają spadkowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich, choć ich dynamika zaczyna wygasać.

Owoce i warzywa

- Rosnący popyt związany z okresem świątecznym powoduje wzrost cen owoców i warzyw.
- Zbiory jabłek w br. przekroczyły poziom 2,8 mln t.
- Wolumen eksportu pieczarek i ich przetworów w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. był o 5 proc. Wyższy w stosunku do analogicznego okresu w 2007r.

Środki produkcji

- W połowie 2009 r. oczekuje się umiarkowanego wzrostu popytu na nawozy w skali świata, w związku ze zwyżką cen zbóż i oleistych.
- W grudniu pojawiły się pierwsze zmiany w cennikach hurtowych nawozów, które przełożą się na widoczny spadek cen detalicznych w I kw. 2009 roku.