Zboża
• Na krajowym rynku zbóż obserwuje się pierwsze oznaki stabilizacji cen skupu.
• giełdach ubiegłym tygodniu na światowych giełdach towarowych, podobnie jak na rynkach finansowych, przeważały silne spadkowe tendencje cen.

Rośliny oleiste
• Rosną ceny nasion rzepaku oraz produktów jego przetwórstwa.
• Olej sojowy i palmowy został wyłączony przez niemieckie Ministerstwo Środowiska z listy surowców możliwych do wykorzystania przy produkcji biodiesla kwalifikujących się do wypełnienia obowiązkowego udziału biopaliw w paliwach transportowych.

Mięso
• Cena skupu trzody sezonowo spada, ale na poziomie 4,21 PLN/kg jest o 28% wyższa niż przed rokiem.
• Według KE produkcja brutto trzody będzie w IV kwartale br. o 19% niższa niż przed rokiem.
• Produkcja trzody spada również w UE - w br. może być o 1,5% niższa niż w roku ubiegłym.

Mleko
• Na krajowym rynku mleka, podobnie jak na rynkach światowych, utrzymują się spadkowe tendencje cen
zbytu serów dojrzewających oraz odtłuszczonego mleka w proszku.
• Podczas posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 20 listopada br. Zatwierdzono m.in. 1% podwyżki kwot mlecznych w latach 2009-2013.

Owoce
• W spółdzielniach ogrodniczych utrzymują się spadkowe tendencje cen skupu jabłek deserowych.
• Produkcja mrożonych owoców w lipcu i sierpniu br. wzrosła o 13% w relacji rocznej, do 115 tys. t.

Warzywa
• Kończy się skup kalafiorów i brokułów.
• Wzrasta znaczenie Chin na globalnym rynku przetworów pomidorowych.

Środki produkcji
• We wrześniu br. odnotowano podwyżkę cen usług dla rolnictwa.
• Pełnoporcjowe mieszanki paszowe w październiku potaniały o 5-6%.