Zboża
- Utrzymują się spadkowe tendencje cenowe na rynku zbóż w kraju oraz na świecie.
- Od dnia 26 października 2008r. w Unii Europejskiej przywrócono cała importowe na wszystkie zboża, na które dotychczas były one zawieszone.

Rośliny oleiste

- Ceny nasion rzepaku spadły do poziomu 1193 PLN/t, jednakże nadal są o 14,9% wyższe, aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Mięso
- Wg GUS w okresie styczeń-wrzesień w stosunku do analogicznego okresu ub. r. skup drobiu wzrósł o 19%, tymczasem skup trzody spadł o 8% a skup bydła o 15%.
- Wg MRiRW tanieje trzoda chlewna i kurczęta, drożeją indory, a ceny bydła są stabilne.
- W okresie styczeń-sierpień 2008 r. nastąpił wzrost eksportu drobiu z UE o 10%
- Mimo sezonowych spadków, ceny trzody i drobiu w UE wciąż są wysokie.

Mleko
- Na krajowym rynku mleka przeważają spadkowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich.
- Według danych GUS we wrześniu br. skup mleka ukształtował się na poziomie 739,4 mln l, tj. o 6,6% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
- W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. skup mleka w krajach UE-27 wyniósł 90,87 mln t, tj. o ponad 1% więcej w relacji rocznej.

Owoce
- Na krajowym rynku obniżają się ceny jabłek w relacji tygodniowej.
- Ceny jabłek w Rosji są znacznie wyższe niż rok wcześniej głównie ze względu na spadek plonów r/r.

Warzywa
- Sprzyjające warunki pogodowe zadecydowały o wzroście podaży kapusty i kalafiorów, a w efekcie o spadku ich cen w relacji tygodniowej.
- W lipcu br. wzrosła produkcja przetworów warzywnych w zakładach zatrudniających powyżej 49 osób w stosunku do lipca ub. r.

Środki produkcji
- Cena ropy naftowej spadła o ponad 55,8% w porównaniu z rekordowym poziomem z 6 lipca br. do poziomu 64,2 USD/baryłkę (24.10.08r.)
- Mimo spadków cen, wciąż drogie są dodatki do pasz. Na świecie szybko tanieją surowce paszowe, co powinno przełożyć się na dalsze spadki cen pasz przemysłowych w kraju.