Zboża
- Według przedwynikowego szacunku GUS zbiory zbóż w Polsce w bieżącym roku, łącznie z kukurydzą, pozostaną, na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i wyniosą 27,1 mln t.

Rośliny oleiste

- Według przedwynikowego szacunku GUS zbiory rzepaku i rzepiku w bieżącym sezonie były zbliżone do rekordowego poziomu z 2007 r. i wyniosły 2084,7 tys. t.

Mięso
- Maleje podaż żywca wieprzowego i wołowego, natomiast skup drobiu wciąż większy niż przed rokiem.
- Utrzymuje się wzrostowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. Dynamicznie wzrastają ceny prosiąt na targowiskach.
- Na rynku europejskim dalsze lekkie osłabienie cen żywca wieprzowego i wołowego. Ceny brojlerów stabilne.

Mleko
- Na rynku krajowym utrzymuje się wzrostowa dynamika cen zbytu serów dojrzewających i świeżych.
- Według wstępnych danych w lipcu br. sprzedaż artykułów mleczarskich na rynki zagraniczne wyniosła 111,2 mln EUR, tj. o 13% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
- We wrześniu br. przyspieszyła spadkowa dynamika światowych cen przetworów mleczarskich zapoczątkowana w lipcu br.

Owoce
- Deszcze utrudniające zbiory owoców wpłynęły na tymczasowy spadek ich podaży, a w związku z tym – wzrost cen skupu.
- W br. podaż cytryn na rynku unijnym najprawdopodobniej będzie wyższa w stosunku do ub. r., jednakże ceny tych owoców pozostaną wysokie.

Warzywa
- Przyczyną wzrostu cen warzyw t/t są mniejsze dostawy tych produktów na rynek oraz niższe temperatury dobowe, wymuszające dogrzewanie szklarni, a przez to decydujące o wzroście kosztów ich produkcji.
- Według GUS, zbiory warzyw gruntowych w Polsce będą niższe od ubiegłorocznych o 12,2% i osiągną poziom 4,4 mln t.

Środki produkcji
- Według najnowszych danych GUS ceny usług dla rolnictwa w lipcu br. wzrosły średnio o 8,2% w skali roku.