W br. wysokość zaliczki wynosiła 70 proc. należnej kwoty.

W odróżnieniu od 2016 r. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich były realizowane dla rolników, wobec których zakończyły się kontrole administracyjne, uwzględniające także wyniki z kontroli na miejscu (tego ostatniego warunku nie było w ub.r.)

Do kontroli na miejscu skierowanych zostało około 93,2 tys. rolników w zakresie kwalifikowanej powierzchni i 16,4 tys. w zakresie kwalifikowalności zwierząt. Zaliczki dla tych rolników naliczane były dla tych schematów pomocowych, dla których kontrole zostały zakończone.

Najniższy procent rolników wnioskujących o płatności bezpośrednie ze zrealizowaną płatnością zaliczki w województwie warmińsko - mazurskim (96,03 proc.), a najwyższy w województwie kujawsko-pomorskim (99,21 proc.).

Dla 28,5 tys. rolników nie zostały naliczone zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Wśród nich było:

● około 2,6 tys. rolników, dla których postępowanie zostało zawieszone ze względu na śmierć wnioskodawcy,

● około 15,5 tys. rolników wytypowanych do kontroli na miejscu, dla których te kontrole nie zostały zakończone w przypadku wszystkich schematów pomocowych,

● około 10,4 tys. rolników, dla których nie zostało zakończone postępowanie administracyjne ze względu na trwający proces wyjaśniania stwierdzonych nieprawidłowości lub też na etapie kontroli administracyjnej stwierdzone nieprawidłowości skutkować będą wydaniem decyzji o odmowie przyznania płatności.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w pierwszej kolejności naliczane i realizowane były dla rolników z gmin „klęskowych” oraz dla rolników z obszarów ASF.

Procent rolników z obszarów „klęskowych” z naliczoną zaliczką wyniósł 98,67 proc., a z obszarów ASF 98,97 proc.

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich zakończyła się 30 listopada, a kwota zaliczek wyniosła 9,182 mld zł. Różnica miedzy naliczoną i wypłaconą kwotą wynika z zadłużeń rolników, a także zwrotów bankowych po śmierci rolników.

1 grudnia br. ARiMR rozpoczęła realizacje końcowych płatności bezpośrednich. Naliczanie tych płatności zaczęło się 24 listopada. Do 30 listopada wydane zostały decyzje dla ponad 24 tys. rolników.

Od 1 do 6 grudnia ARiMR przekaże na rachunki rolników około 30,86 mln zł, czyli 30m proc. kwoty pozostałej do wypłacenia.

Termin płatności końcowych płatności bezpośrednich upływa 30 czerwca 2018 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!