WIEPRZOWINA

ARR ocenia, że prognozowany na 2016 r. spadek produkcji żywca wieprzowego w Polsce i w innych państwach UE będzie skutkował wzrostem cen trzody chlewnej.

"Dodatkowym czynnikiem stymulującym wzrost cen będzie przewidywane ożywienie popytu eksportowego. Zespół Ekspertów przewiduje, że do września br. ceny skupu żywca

wieprzowego będą rosły. W czwartym kwartale 2016 r. przewidywany jest sezonowy spadek cen, jednak ich poziom będzie o 17-20 proc. wyższy niż w analogicznych miesiącach 2015 r." - napisano.

Zdaniem Agencji, w 2016 r. nastąpi zmniejszenie krajowej produkcji żywca wieprzowego.

"Uwzględniając stan i strukturę pogłowia trzody chlewnej, IERiGŻ - PIB ocenia, że w pierwszej połowie 2016 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego mogła wynieść około 1.090 tys. ton (849 tys. ton mpc. 13 ), o 8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. W drugiej połowie 2016 r. produkcja może ukształtować się na poziomie około 1.050 tys. ton (822 tys. ton mpc.), o 10 proc. niższym niż w tym samym okresie 2015 r." - napisano.

ARR oczekuje, że eksport wieprzowiny w 2016 r. wzrośnie do ok. 660 tys. ton wobec 647 tys. ton w 2015 r., zaś import wzrośnie do ok. 865 tys. ton z 829 tys. ton rok wcześniej.

"W 2016 r. krajowe spożycie wieprzowiny może ukształtować się na poziomie około 40 kg na mieszkańca, a więc niższym niż w 2015 r., kiedy mogło wynieść 41,7 kg.

Będzie jednak ono większe niż w 2014 r., kiedy (według GUS) wyniosło 39,1 kg na mieszkańca" - napisano.

WOŁOWINA

"Biorąc pod uwagę deprecjację złotego oraz przewidywany spadek krajowej produkcji, przewiduje się, że po sezonowym spadku jesienią br. w ostatnim kwartale ceny skupu

bydła w Polsce mogą wzrosnąć, ale będą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej" - napisano.

W 2016 r. skala redukcji pogłowia krów będzie mniejsza niż w drugim półroczu 2015 r.

"W rezultacie, w ocenie IERiGŻ - PIB, produkcja żywca wołowego w całym 2016 r. może wynieść około 878 tys. ton (460 tys. ton mpc.), o 3 proc. mniej niż w 2015 r." - napisano.

ARR ocenia, że konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym sprzyja wzrostowi eksportu z Polski.