- utrzymujące się wysokie ceny, skłoniły/ skłonią producentów do zwiększenia powierzchni zasiewów pszenicy. Obecnie trudno ocenić, jaka będzie powierzchnia uprawy pszenicy jarej, ale przy utrzymywaniu się korzystnych cen, areał może wzrosnąć o kilka procent (aktualnie IGC szacuje wzrost powierzchni zasiewów wszystkich zbóż o 2 proc.). Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające, produkcja może przekroczyć 700 mln ton. Taka wielkość z pewnością sprowadzi ceny pszenicy na światowych rynkach w okolice 200 USD/t.

W Polsce ceny pszenicy rosną, osiągając już nawet 1100 zł/t. Splot czynników pozwala sądzić, że ceny jeszcze mogą wzrosnąć. Niski poziom wody w Missisipi spowodowany kilkumiesięczną suszą utrudnia transport zbóż do portów Zatoki Meksykańskiej, a niedługo może być w ogóle niemożliwy. Transport lądowy jest znacznie droższy, dlatego najbliższe miesiące, po wyczerpaniu potencjału eksportowego części państw (Rosja, Ukraina, Kazachstan), spowodują wzrost cen (przynajmniej krótkoterminowy), aby eksport pszenicy amerykańskiej stał się możliwy przy wyższych kosztach transportu. Na tym powinna skorzystać UE w tym Polska.

Kukurydza

Jeszcze na wiosnę 2012 r. USDA przewidywał rekordową produkcję kukurydzy w USA (375 mln ton) i na świecie (950 mln ton). Niespotykana od lat pięćdziesiątych XX w. susza spustoszyła plantacje kukurydzy w Stanach. Ostatecznie produkcja w Stanach wyniosła ponad 100 mln ton mniej (272 mln ton). W mniejszym stopniu, ale jednak dotknęła też uprawy na południu Unii Europejskiej, ograniczając produkcję o ponad 11 mln ton do 54,7 mln ton - wg danych USDA. W wyniku kilkakrotnego cięcia prognoz, cena kukurydzy w Chicago wzrosła z 220 USD/t (koniec maja) do blisko 330 USD/t (koniec sierpnia), czyli o 50 proc.

Pomimo dość znacznego spadku ceny (od wyznaczenia historycznego szczytu), nadal jest droższa o 30 proc. niż w maju ub.r. Na zniżkę cen ma wpływ zapowiadana bardzo wysoka produkcja kukurydzy w Brazylii (80 mln ton w tym eksport 16 mln ton) i Argentynie (27,5 mln ton w tym eksport 18,5 mln ton). Aktualnie USDA przewiduje produkcję globalną kukurydzy na poziomie 849 mln ton - o 32 mln ton niższą od rekordowego poprzedniego sezonu.