Udział ten wynosił 20,3 proc., czyli 552 tys. ha. Kolejne miejsce zajmowała Szwecja z 17 procentowym udziałem gruntów użytkowanych ekologicznie (538,21 tys. ha), trzecia Estonia 16 proc. i 156 tys. ha.

Znaczy udział ziemi rolnej użytkowanej ekologicznie był też W Czechach 14 proc., czyli 478 tys. ha, we Włoszech 12 proc, czyli 1,495 mln ha, na Łotwie 12 proc., czyli 232 tys. ha.

Najmniejszy udział ziemi użytkowanej ekologicznie zanotowano w 2015 r. na Malcie 0,3 proc, czyli 30 ha, Irlandii 1,6 proc., albo 73 tys. ha i w Rumunii 1,8 proc, czyli 246 tys. ha.

Od 2010 do 2015 r. zmniejszyła się ilość ziemi użytkowanej ekologicznie w Wielkiej Brytanii o 29 proc. i Holandii o 4 proc. Znaczny wzrost ilości w tym samym czasie nastąpił w Chorwacji o 16 tys. ha, czyli 377 proc., Bułgarii o 362 proc. Mniejszy wzrost zanotowano: we Francji o 61 proc., Irlandii o 53 proc., na Litwie o 49 proc. i na Cyprze o 48 proc.

Łącznie w 2015 r. w UE było 11 mln ha ziemi użytkowanej ekologicznie, co stanowiło 6,2 proc. ogółu ziemi użytkowanej rolniczo. Od 2010 r. ilość ziemi użytkowanej ekologicznie wzrosła o prawie 2 mln ha, czyli 21,1 proc.

Liczba ekologicznych producentów rolnych w 2015 r. w UE wynosiła 271 500, czyli o 5,4 proc. więcej niż w 2014 r.

Największe ilości ziemi użytkowanej ekologicznie posiadały w 2015 r. Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy. Łącznie było to ponad 52 proc. ziemi użytkowanej ekologicznie w całej UE.

Podobał się artykuł? Podziel się!