Według wstępnych szacunków Komisji Europejskiej, w czerwcu br. średnia cena skupu mleka w UE ukształtowała się na poziomie zbliżonym do maja, tj. 30,47 euro/100 kg. Wśród liczących się producentów mleka, zmiany cen były różnokierunkowe. O ile w Holandii ceny obniżyły się o blisko 5 proc. miesiąc do miesiąca do 30,5 euro/100 kg, o tyle we Francji odnotowano wzrost o 5 proc. miesiąc do miesiąca do 31,2 euro/100 kg.

W porównaniu do tego samego okresu ub.r. przeciętne ceny mleka w UE były o 19 proc. niższe, przy czym w Polsce o 16 proc. niższe (w przeliczeniu na złote spadek cen sięgnął 19 proc.). W Niemczech w ciągu roku mleko potaniało o 21 proc., a w Holandii o 27 proc.

W kwietniu br., czyli w miesiącu rozpoczynającym nowy sezon 2015/16 na rynku mleka, będącym jednocześnie pierwszym miesiącem już bez kwot mlecznych, odnotowano wzrost skupu mleka w UE w stosunku do tego samego okresu przed rokiem. Wg danych Eurostatu, wyniósł on ok. 13,29 mln t, co oznacza wzrost o 1,26% proc. rok do roku.

Dane z maja dostępne na razie jedynie dla niektórych krajów, w tym m.in. Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii, wskazują na dalszy przyrost skupu w relacji rocznej. Jeśli tendencje te utrzymają się w kolejnych miesiącach i nadal podaż surowca będzie przewyższać popyt, można oczekiwać utrzymania cen mleka na stosunkowo niskim poziomie.

.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!