W czwartek praktycznie przez cały dzień trwał nieustanny wzrost notowań zbóż za oceanem. Tak silna jednodniowa zwyżka ceny pszenicy na CBoT (4,9 proc.) ostatnio miała miejsce w czerwcu ub.r. Wczorajszy wzrost ceny doprowadził do wybicia się notowań z trwającej od prawie miesiąca konsolidacji na bardzo niskim poziomie (po wyznaczeniu ponad dziesięcioletniego minimum na koniec sierpnia br.). Z kolei blisko czteroprocentowy wzrost ceny kukurydzy pozwolił na osiągnięcie najwyższej ceny od prawie trzech miesięcy.

Wzrosty cen w zasadzie nie powinny dziwić pomimo rekordowej na świecie produkcji- jeżeli popatrzy się na kilka faktów. Najniższe poziomy cen od lat. Rekordowe ilości otwartych pozycji krótkich (sprzedane kontrakty) przez fundusze spekulacyjne. Drożejąca ropa na światowych rynkach (tylko w USA ok. 40 proc. kukurydzy przerabiane jest na bioetanol).

W mniejszym stopniu podrożały zboża na giełdzie w Paryżu, ale należy pamiętać, że cena na Matif jest stosunkowo wysoka w porównaniu z notowaniami za oceanem. Europejska kukurydza jest o ok. 150 zł, a pszenica o ok. 100 zł na tonie droższa od amerykańskiej. Nie mniej jednak jeżeli nadal będzie poprawiać się sytuacja na rynku amerykańskim, to siłą rzeczy na rynku europejskim również będą rosły ceny. Przypomnę, że drugi rok z rzędu produkcja kukurydzy w UE jest na niskim poziomie (ok. 60 mln t, a w rekordowym 2014/15-aż 76 mln t), natomiast Unia jest netto importerem kukurydzy. Nie lepiej jest z europejską pszenicą. Jeszcze w poprzednim sezonie byliśmy największym światowym eksporterem tego ziarna przy rekordowej produkcji 160 mln t. W tym roku zebrano w UE o 17 mln t pszenicy mniej i o gorszej jakości (m.in. we Francji).

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,10 proc. (161,25 euro/t- 694 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3