Według ocen specjalistów, 33 tys. zakładów produkujących mleko może do tego czasu nie spełnić norm dotyczących, jakości bakteriologicznej i zawartości różnych substancji w mleku. Spowoduje to brak możliwości skupowania tego mleka przez mleczarnie i będzie musiało być ono przeznaczane do użytku własnego lub sprzedawane na własną rękę.

Według KE, nie jest planowane przedłużenie okresu przejściowego dotyczącego, jakości higienicznej bułgarskiego mleka.

Jak informuje bułgarskie ministerstwo rolnictwa, większość z 37-38 tys. utrzymujących 172, 5 tys. krów jest jeszcze daleko od spełnienia norm unijnych. 3650 producentów mleka posiadających w sumie 150 tys. krów spełnia już normy unijne, a kolejne 350 posiadających 8350 krów wkrótce je osiągnie.

Przyczynami bułgarskich problemów z osiągnięciem unijnej  jakości mleka spowodowane jest przede wszystkim brakiem środków na odpowiednie wyposażenie techniczne gospodarstw, przywiązanie do tradycyjnych technologii, brakiem wiedzy dotyczącej nowoczesnej produkcji mleka i obrotu nim oraz sprawnej organizacji zapewniającej zbyt mleka.

W Polsce w latach 1994-2000 realizowany  był Program Restrukturyzacji i Modernizacji Mleczarstwa. Pozwolił on m.in na unowocześnienie bazy przetwórstwa mleka oraz gospodarstw produkcyjnych, wprowadzono także standardy jakościowe i zdrowotne produktów do obrotu rynkowego. 

W ramach dostosowania rynku mleka do standardów Unii Europejskiej wdrożono i dostosowano normy prawne, techniczne i technologiczne do wymogów Traktatu Akcesyjnego.

Polska wynegocjowała w Traktacie Akcesyjnym okresy przejściowe na ich uzupełnienie,
które trwały do końca 2006 r.


 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!