Rzadko się zdarza sytuacja aż tak rozbieżnych notowań kontraktów zbożowych na jednej giełdzie w tak krótkim czasie. Blisko pięcioprocentowy spadek ceny pszenicy i podobny wzrost notowań kukurydzy na Matif na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwny. Jednak ma to swoje uzasadnienie. Znaczne podwyższenie (o 4 mln t) prognoz produkcji pszenicy w Rosji i o 1,5 mln t na Ukrainie przez Międzynarodową Radę Zbożową w czwartek spowodowało blisko 3 proc. przecenę kontraktów na pszenicę.

Z kolei wysoki wzrost ceny kukurydzy w kontrakcie sierpniowym jest efektem zbliżania się terminu ostatniego notowania (najbliższy wtorek)i w efekcie rozchwiania notowań przez inwestorów zamykających pozycje (broniących się przed fizyczna dostawa towaru). Potwierdzeniem tego jest zachowanie się cen kolejnych serii, które w tym czasie straciły kilka dziesiątych proc.

Pszenica Matif, kontrakt listopadowy- notowania w piątek wzrosły o 0,73 proc. (171,75 proc. euro/t- 719 zł/t).

Wykres 1

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Wykres 2

W ciągu ostatniego tygodnia kontrakty listopadowe spadły o 4,45 proc. i kosztowały 171,75 euro/t. Cena kontraktów styczniowych obniżyła się o 4,16 proc., styczniowe potaniały o 3,86 proc. i kosztowały 173,00 i 174,25 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 3

Notowania kontraktów terminowych (wykres kontynuacyjny) na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Wykres 4

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- wzrost ceny w piątek o 0,75 proc. (196,30 USD/t- 614 zł/t).

Wykres 5

W Chicago kontrakty wrześniowe pszenicy przez tydzień spadły o 0,70 proc. i kosztowały 196,30 USD/t, kontrakty wygasające w grudniu potaniały o 1,16 proc., marcowe obniżyły się o 1,29 proc. i kosztowały 203,28 i 210,91 USD/t.