Jak informuje IERiGŻ-PIB, w kwietniu 2015 r. Komisja Europejska przewidywała, że w 2015 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 może wynieść 589,08 euro/100 kg wagi poubojowej, a cena owiec ciężkich 515,36 euro/100 kg. Przewidywane ceny wskazują na ich marginalne zmiany w stosunku do 2014 r.

 Potwierdzają to także dane zawarte w krótko okresowej prognozie. Komisja Europejska przewiduje, że w 2015 r. produkcja baraniny nieznacznie spadnie, a niedostatek produkcji zostanie pokryty zwiększonym importem. Można, więc wnioskować, że w tej sytuacji ceny będą oscylować wokół poziomów ubiegłorocznych, a ich duży wzrost w I kwartale może poprzedzać spadek w drugiej połowie roku.

W I kwartale 2015 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 635,8 euro/100 kg, a owiec ciężkich 548,6 euro/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 17 proc i 10 proc. Wysokie do niedawna stopy wzrostu cen zmniejszają się jednak z miesiąca na miesiąc W kwietniu b.r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 617,1 euro/100 kg i była wyższa niż rok wcześniej o 4,8 proc. W maju obniżyła się ona do 581,5 euro/100 kg i była prawie taka sama jak w maju 2014 r. Z kolei cena owiec ciężkich wyniosła w kwietniu 572,5 euro/100 kg, a w maju 548,7 euro/100 kg. Kwietniowa cena była wyższa niż rok wcześniej o 2,8 proc., ale majowa już niższa o 4,7 proc.

Znaczne osłabienie stóp wzrostu może, więc oznaczać wygaszanie tendencji wzrostowej, czyli potwierdzenie wcześniejszego przypuszczenia o możliwości przekształcenia, w II połowie roku, dotychczasowej tendencji wzrostowej w tendencję spadkową.

Powstaje, więc pytanie, co taka sytuacja może oznaczać dla polskich producentów owiec? W I kwartale 2015 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 371,6 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 1,1 proc. niższa niż rok wcześniej. W kwietniu wyniosła ona 421,03 euro/100 kg, a w maju 409,17 euro/100 kg. W odniesieniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku ceny te były wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 8,6 proc. i 6,4 proc.

Rozwój cen wyrażonych w euro na polskim rynku był inny niż cen na rynku unijnym, tak w odniesieniu do I kwartału jak i ostatnich miesięcy. Komisja Europejska przewiduje, że cena polskich owiec ciężkich w 2015 r. wyniesie 450 euro/100 kg wagi poubojowej, a więc będzie o 1,5 proc. niższa niż w 2014 r. Można, więc przypuszczać, że aktualna, wysoka stopa wzrostu tych cen jest przejściowa i ponownie zamieni się w tendencję spadkową. Ze względu na przewidywany, większy spadek cen w Polsce niż w UE-28, zwiększy się różnica tych cen. Cena polskich owiec, która w 2014 r. stanowiła 78 proc. przeciętnej ceny UE-28, w 2015 r. może stanowić 76 proc. tej ceny. W okresie I-IV przeciętna cena skupu owiec wyniosła 7,10 zł/kg wagi żywej i była o 10,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jej rozwój w najbliższych miesiącach zależał będzie od rozwoju cen w Unii Europejskiej, a także kursu złotego względem euro. 

Podobał się artykuł? Podziel się!