Według danych ministerstwa rolnictwa na rynkach hurtowych w pierwszych trzech tygodniach tego miesiąca, przeciętna cena kapusty młodej wynosiła 1,53 zł/szt. wobec 1,54 zł/szt. w roku poprzednim. O 31 proc. podrożała natomiast młoda cebula, której ceny ukształtowały się na poziomie 1,94 zł/kg. Cena młodej marchwi zanotowała 41 proc. wzrost do 1,75 zł/pęczek, ziemniaki natomiast o 34 proc. do 0,79 zł/szt.

Wzrosty cen odnotowano przede wszystkim w przypadku warzyw gruntowych. Jeśli chodzi o warzywa spod osłon i pieczarki ich ceny pozostają niższe w relacji rocznej. Ceny pomidorów w rozpatrywanym okresie ukształtowały się na poziomie 2,20 zł/kg - o 28 proc. niższym r/r, pieczarek natomiast na poziomie 5,10 zł/kg - o 7 proc. niższym niż przed rokiem.

Przyczyną wzrostów jest prawdopodobnie mniejsza podaż warzyw niż w roku poprzednim. Wstępne oficjalne szacunki zbiorów będą dostępne dopiero pod koniec bieżącego miesiąca, niemniej można już oczekiwać, że będą wykazywać raczej kierunek spadkowy. Według szacunków IERiGŻ-PIB w 2015 roku powierzchnia upraw warzyw gruntowych obniżyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2 proc. do niespełna 169 tys. ha. Główną przyczyną były niższe rok do roku ceny warzyw na rynku krajowym i niższa opłacalność ich uprawy w sezonie 2014/2015, która wywierała presję na spadek zasiewów. Co prawda w przypadku wielu warzyw można było obserwować silne wzrosty cen w pierwszym i drugim kwartale 2015 r., jednak nie wpłynęły one istotnie na poprawę ogólnej sytuacji w sektorze. Dodatkowo warunki pogodowe podczas wczesnej wegetacji i późniejsze susze mogły wpłynąć negatywnie na stan upraw. Instytut prognozuje, że zbiory warzyw gruntowych mogą zmniejszyć się o 3 proc. do 4,52 mln t. Podobnie sytuacja może wyglądać w pozostałych krajach UE, gdzie ceny warzyw również były rozczarowujące z punktu widzenia producentów. Mniejsza podaż warzyw sprzyjać będzie utrzymywaniu się wyższych rok do roku cen warzyw. Ograniczenia w handlu, wynikające z prawdopodobnego utrzymania embarga na eksport do Rosji będą jednak czynnikiem hamującym wzrosty.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!