Głównymi przyczynami tego są: wyrąb lasów w celu zdobycia ziemi, wypalanie lasów oraz zbyt intensywne użytkowanie rolnicze ziemi niedostosowane do lokalnych warunków.

Degeneracja ziemi jest przyczyną głodu i niedożywienia oraz konfliktów i migracji.

Zdaniem niemieckiego towarzystwa ekologicznej żywności, drogą do ochrony ziemi jest rolnictwo ekologiczne, które promuje różnorodne płodozmiany i nawozy naturalne jak obornik i kompost, które powodują odbudowę humusu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!