Spadek produkcji względem roku ubiegłego dotyczy przede wszystkim pszenicy miękkiej i w bieżącym sezonie zebrano jej o 13,5 proc. mniej – 137 mln t (UE 33). Niższe zbiory o 3,2 proc. odnotowano też dla jęczmienia – 59,7 mln t. i pszenżyta 10,7 mln t. (-18,7 proc.). Odnotowano też wzrosty w produkcji względem roku ubiegłego dla: kukurydzy – 69,3 mln t (6,3 proc.), pszenicy durum – do 9,4 mln t (19 proc.), istotnie sorga, a także w niewielkim stopniu owsa.

W produkcji zbożowej największe starty wystąpiły we Francji, gdzie odnotowano 23 proc. spadek w ujęciu rok do roku, z 71,7 mln t do 54,5 mln t. Niemcy także wskazują na 6,6 proc. spadek produkcji (r/r), do 45,6 mln t. Inni producenci też wskazują zniżki. Wielka Brytania odnotowała 9,2 proc. spadek do 22,3 mln t. Spadki wystąpiły także na Litwie, Łotwie, Estonii, Danii, Czechach, Słowacji, Belgi, Finlandii, Holandii, Irlandii, Szwecji oraz Portugalii.

Więcej zbóż niż w 2015 roku zebrano w Polsce. Dla naszego kraju wskazuje się o 3,4 proc. wzrost produkcji, do 28,3 mln t. Sytuacja ta dotyczy także: Hiszpanii, gdzie (r/r) produkcja wrosła o 21,3 proc. do 22,6 mln t., Rumunii – 5,8 proc. wzrost do 19,9 mln t., Bułgarii – 9,3 proc. wzrost do 8,6 mln t., Włoszech – 8,8 proc. wzrost do 16,6 mln t., Chorwacji i Węgier – 8,4 proc. wzrost do 15 mln t. oraz Grecji.

Niższe zbiory dotyczą m.in. pszenicy miękkiej. Europejska Federacja Handlowców Zbożowych (Coceral) produkcję tego gatunku w krajach członkowskich (UE 28) oszacowała na 133,8 mln t, tj. o 13,7 proc. mniej niż w 2015 r. Największe zniżki produkcji względem roku ubiegłego dotyczą: Francji – spadek o 30,4 proc. do 28,4 mln t., Niemiec – spadek o 7,6 proc. do 24,4 mln t., Wielkiej Brytanii – spadek o 10,7 proc. do 14,7 mln t., Polski – spadek o 12 proc. do 9,78 mln t., Danii – spadek o 18,6 proc. do 4 mln t, Belgii – spadek o 30 proc. do 1,7 mln t.

Mniej też pszenicy miękkiej zebrały: Czechy – spadek o 5,6 proc. do 5 mln t., Węgry – spadek o 0,7 proc. do 5,2 mln t., Litwa – spadek o 16,2 proc. do 3,9 mln t., Szwecja – spadek o 10,7 proc. do 2,95 mln t.

Niższe zbory 3,5 proc. względem zeszłorocznych są także w przypadku jęczmienia, które w Unii kształtują się na poziomie 59,2 mln t. Według Coceral produkcja tego gatunku we Francji była o 22,5 proc. niższa niż w 2015 r. i wyniosła ok. 10 mln t. Mniej jęczmienia zebrano także w Niemczech, gdzie odnotowano 6,5 proc. spadek w ujęciu rocznym, do 10,8 mln t.