Sekretarz Generalny Copa-Cogeca powiedział, że ponad 90 proc. respondentów uznało, że rolnictwo i obszary wiejskie będą ważne w przyszłości. To świetna wiadomość. Większość obywateli również jest świadoma znaczenia wspólnej polityki rolnej (WPR) dla pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich. Od dawna kładziemy nacisk na rolę, jaką unijne rolnictwo odgrywa w produkcji wysokiej, jakości żywności dla 500 mln konsumentów, równocześnie zapewniając żywotność obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Założenia te znalazły odzwierciedlenie w wynikach kwestionariusza.

– Jednak, aby to wszystko osiągnąć potrzebujemy silnej WPR. Cieszę się również, że większość Europejczyków zgadza się, że na WPR korzystają nie tylko rolnicy, lecz także wszyscy obywatele. Ponadto z kwestionariusza wynika, że konsumenci doceniają korzyści wynikające z obecności lasów, jak choćby pochłanianie przez nie dwutlenku węgla, które przyczynia się do walki ze zmianami klimatu i ich negatywnymi skutkami (66 proc.) – powiedział sekretarz generalny.

– Bardzo duże znaczenie ma zwiększenie komunikacji tak, by obywatele posiadali dokładniejsze informacje na temat działań podejmowanych przez rolników i korzyści płynących z rolnictwa. Należy tu wspomnieć o pewnej bardzo udanej inicjatywie, a mianowicie o dniach otwartych gospodarstw, dzięki którym obywatele mogą zbliżyć się do rolnictwa i przyrody – podkreślił sekretarz generalny Copa-Cogeca Wyraził też nadzieję, że unijni decydenci polityczni wezmą ten raport pod uwagę i sprawią, abyśmy w przyszłości mogli cieszyć się silną WPR i dynamicznymi obszarami wiejskimi. 

Podobał się artykuł? Podziel się!