Copa i Cogeca wystosowały w Brukseli apel do posłów do PE o przyjęcie projektów opinii opracowanych dotyczących przeglądu rozporządzanie w sprawie nawozów, które mają zostać poddane pod głosowanie w Komisjach Parlamentu Europejskiego ds. Rolnictwa i Środowiska we wtorek.

Celem przeglądu jest harmonizacja zasad obowiązujących w UE obejmujących obrót produktami nawozowymi na rynku unijnym. Harmonizuje on poziom kadmu w fosforowych produktach nawozowych i obejmuje procedurę zezwalania na obrót innymi produktami nawozowymi jak nawozy o opóźnionym działaniu, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych i nawozy organiczne w UE.

Copa i Cogeca niepokoi się jednak brakiem dokładnej definicji nawozów mineralnych, przez co może dojść do spadku, jakości produktów. Copa i Cogeca domaga się jasnej definicji nawozów mineralnych, która ustanowi wyższe normy związane z zawartością składników odżywczych i ograniczony unijny wykaz rodzajów nawozów mineralnych.

Niepokoi także zaproponowany we wniosku poziom kadmu w nawozach fosforowych. Maksymalny poziom kadmu w nawozach fosforowych powinien być ustanowiony na poziomie równym lub wyższym niż 60 mg/kg P2O5, po upłynięciu odpowiedniego okresu przejściowego trwającego 15 lat, umożliwiającego wprowadzenie zharmonizowanego poziomu w UE.

Brak dowodów naukowych uzasadniających poziomy zaproponowane przez KE. Co więcej, KE nie oszacowała skutków braku dostępu do fosforanu dla plonów i jakości roślin, a także wzrostu kosztów produkcji dla rolników, ze względu na ograniczoną ilość fosforytu o niskiej zawartości kadmu na świecie.

W związku z tym popieramy poprawkę kompromisową nr 14 - powiedział sekretarz generalny Copa i Cogeca. Następnie stwierdził, że nawozy o opóźnionym działaniu i nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych stały się kluczowym elementem produkcji roślin ozdobnych i warzyw, gdyż są korzystne dla środowiska. KE zaproponowała jednak ustanowienie kryteriów rozkładu polimerów wiążących, które nie są kompatybilne z funkcją polimerów biodegradowalnych.

W związku z tym Copa i Cogeca popierają poprawkę kompromisową nr 9 przedstawioną w projekcie opinii KE ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, dotyczącą dostosowania wniosku KE w sprawie nawozów o opóźnionym działaniu i o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych.

Copa i Cogeca w międzyczasie uznały za krok we właściwym kierunku wprowadzenie nowych zasad Komisji Europejskiej prowadzących do zwiększenia stosowania nawozów organicznych i wytwarzanych z odpadów, ostrzegają jednak, że nie wystarczą one, by dojść do sedna problemu i że potrzeba większej dozy realizmu.

Copa i Cogeca są również zadowolone z faktu, że wniosek ten prowadzi do rozszerzenia unijnego rozporządzenia w sprawie nawozów o nawozy organiczne, co prowadzi do tego by rolnicy w UE mieli łatwiejszy dostęp do szerszego wachlarza nawozów. 

Podobał się artykuł? Podziel się!