Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z hasła tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, które brzmi Bezpieczeństwo żywności oraz położyły nacisk na kluczowe znaczenie unijnych rolników i spółdzielni rolniczych dla produkcji zdrowej, wysokiej, jakości, pełnowartościowej żywności dla 500 mln mieszkańców Europy.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca powiedział, że różnorodność, bezpieczeństwo i jakość europejskich produktów rolnych znalazły uznanie na całym świecie. Unijni rolnicy przestrzegają dobrych praktyk higieny, produkcji rolnej i hodowli, by żywność spełniała najwyższe normy bezpieczeństwa. Dobrze znają swoje zwierzęta i procesy produkcji, dlatego też ich działania są dostosowane do konkretnych warunków panujących w gospodarstwie i w ten sposób gwarantują skuteczność i wydajność.

Rolnicy i spółdzielnie zachęcają również do prowadzenia zdrowego stylu życia. Czynią to nie tylko poprzez produkcję wystarczającej ilości zdrowej, bezpiecznej i wysokiej, jakości żywności dla rosnącej liczby ludności, lecz również poprzez przekazywanie wiedzy na temat wytwarzania żywności i informacji odnośnie żywności, posiłków i zdrowego odżywiania oraz uświadamianie konsumentom konieczności utrzymania żywotności obszarów wiejskich.

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność, które ma zwiększyć się o 60 proc. do 2050 r., produkcja bezpiecznej, pełnowartościowej żywności zyska na znaczeniu. Dlatego właśnie potrzebujemy silnej wspólnej polityki rolnej (WPR), która pozwoli na utrzymanie rentowności sektora rolnego w przyszłości, dzięki czemu będzie można wytwarzać bezpieczną żywność. Wszystkie podmioty łańcucha żywnościowego, od pola do stołu, muszą się jednak zaangażować w ten proces.

Podobał się artykuł? Podziel się!