W odpowiedzi na rozmowy ministrów UE na temat utworzenia nowej unijnej platformy dobrostanu zwierząt, Copa i Cogeca położyły nacisk na wymagające normy dobrostanu zwierząt, które już istnieją i obowiązują w UE i na konieczność ich uproszczenia i lepszego egzekwowania.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca stwierdził, że trzeba skoncentrować się na właściwym wdrażaniu i harmonizacji istniejących już zasad unijnych, a nie na tworzeniu nowych przepisów. Dalsze działania w zakresie dobrostanu zwierząt powinny zmierzać w stronę uproszczenia obowiązującego prawa, dając podmiotom więcej elastyczności i ograniczając ich koszty administracyjne.

Należy również wyjaśnić powiązania między tą platformą (praca i koordynacja) a ośrodkami referencyjnymi. Mimo trudnej sytuacji rynkowej, trzeba zwrócić uwagę, że rolnicy wraz z innymi zainteresowanymi stronami już podejmują dobrowolne inicjatywy w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt podczas transportu, by pomóc podmiotom gospodarczym w sektorze w zapewnieniu jeszcze wyższych norm dobrostanu zwierząt.

Poglądy Copa-Cogeca uzyskały również poparcie KE wyrażone w jej ocenie strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015 i PE w rezolucji przegłosowanej pod koniec ubiegłego roku. W dokumentach tych wspomniano, że należy najpierw wyegzekwować prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów w całej UE w sposób zharmonizowany we wszystkich państwach członkowskich. Podsumowując, przewodniczący Copa-Cogeca powiedział, że cieszy się, że niektórzy ministrowie wyrazili zaniepokojenie faktem, że poza Wspólnotą obowiązują niższe normy dobrostanu zwierząt, a produkty, trafiające na nasze rynki z importu, nie spełniają tych samych wymagających i kosztownych norm.

Podobał się artykuł? Podziel się!