W odpowiedzi na uruchomienie przez KE konsultacji społecznych na temat modernizacji i upraszczania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Copa-Cogeca podkreśliły potrzebę silnej, wspólnej i zrównoważonej WPR do radzenia sobie z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Organizacja zadeklarowała też aktywny udział w konsultacjach. Sekretarz generalny Copa Cogeca powiedział, że cieszy się z uruchomienia tych konsultacji, które pozwolą europejskim rolnikom i spółdzielniom na zabranie głosu w sprawie kształtu przyszłej WPR.

Do tej pory WPR działała dość dobrze. Jej koszt to mniej niż 1 proc. całości publicznych wydatków UE, a w zamian dostarczane są zrównoważone dostawy żywności dla 500 milionów konsumentów, zapewniony wzrost i miejsca pracy na obszarach wiejskich, bioróżnorodność i korzyści środowiskowe.

Nadal jednak pracujemy nad dostosowaniem się do ostatniej reformy WPR, która odbyła się nie dalej jak 2 lata temu i dlatego liczymy bardziej na ewolucję niż rewolucję - powiedział przewodniczący Copa-Cogeca.

Nie można wprowadzać zmian, co kilka lat, aby zachować zrównoważenie gospodarki i środowiska. Dla Copa-Cogeca kluczowym elementem przyszłej WPR jest uproszczenie panujących zasad - wielu rolników skarży się, że najgorszą częścią ich pracy jest biurokracja i wypełnianie formularzy. Jest to szczególnie ważne w przypadku zazieleniania.

W obliczu coraz mniej stabilnych rynków rolnicy potrzebują narzędzi, które pozwolą im lepiej zarządzać ryzykiem i budować przyszłe rynki. Ważne jest też dalsze zachęcanie do rozwoju spółdzielni, które pomagają rolnikom wspólnie wprowadzać produkty na rynek. Wymiana pokoleniowa to kolejny ważny aspekt, rolnictwo potrzebuje świeżej krwi, trzeba ułatwić młodym ludziom start.

Dwufilarowa struktura WPR powinna zostać utrzymana. Drugi filar skupia się na rozwoju obszarów wiejskich a utrzymanie silnej polityki rozwoju tych obszarów jest potrzebne dla zapewnienia rolnikom godnego życia (dostęp do edukacji, opieki nad dziećmi, szerokopasmowego Internetu). Dobry dostęp do Internetu jest szczególnie ważny, jeśli chcemy, aby rolnicy mieli dostęp do nowych technologii, takich jak rolnictwo precyzyjne.

Copa-Cogeca jest gotowa do pracy z Komisją Europejską, parlamentarzystami i Prezydencją Maltańską w celu zapewnienia zrównoważonej WPR, która będzie w stanie zapewnić środki do zarządzenia nawet tak poważnym kryzysem, jaki był niedawno. 

Podobał się artykuł? Podziel się!