Przewodniczący Copa i Cogeca poinformowali unijnych ministrów rolnictwa, że unijne rynki rolne znajdują się pod presją częściowo wywołaną przez skutki rosyjskiego embargo i apelowali do Komisji Europejskiej o wprowadzenie środków, łagodzących presję na rynku wieprzowiny i w sektorze mleka już w grudniu. Apel ten odnosił się do dyskusji ministrów nad pakietem pomocy w wysokości 500 mln euro.

Na spotkaniu z luksemburską prezydencją, przewodniczący Copa powiedział, że unijny sektor wieprzowiny znajduje się pod presją, wynikającą częściowo z rosyjskiego embarga, a częściowo spowodowaną brakiem środków krótkoterminowych, które pozwoliłyby na rozwiązanie tej trudnej sytuacji rynkowej. Pakiet pomocy nie wystarczy do rozwiązania problemów na rynku wieprzowiny. Średnia cena wieprzowiny w UE spada od 8 kolejnych tygodni i jest niższa o 6-10 proc., dlatego też nakłaniamy Komisję Europejską do wprowadzenia dopłat do prywatnego przechowywania w sektorze wieprzowiny, zgodnie z ustaleniami pakietu pomocy, już w grudniu, by załagodzić tę sytuację. W przypadku niepodjęcia żadnych działań, wielu producentów będzie zmuszonych zarzucić działalność.  Copa-Cogeca żałuje, że nie poczyniono postępów w negocjacjach z rosyjskimi władzami w zakresie otwarcia rosyjskiego rynku dla tłuszczu i produktów ubocznych.

Bardzo niepokojąca jest sytuacja unijnego sektora mleka. Ze względu na zbliżającą się zimę zaostrzają się problemy z płynnością finansową. Pakiet pomocy stanowił krok we właściwym kierunku dla poprawy sytuacji. Teraz trzeba upewnić się, że państwa członkowskie w pełni wykorzystają udostępnione im środki, jak np. możliwość wypłacenia zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Copa-Cogeca apeluje również o zastanowienie się nad znaczeniem poziomu ceny w unijnej sieci bezpieczeństwa.

Znaczenie mają uproszczenia WPR, które zapoczątkował komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan. Biurokracja utrudnia innowacje, ogranicza konkurencyjność i jakość życia. Z duńskiej ankiety wynika, że 70 proc. rolników twierdzi, że biurokracja i kontrole są najgorszym aspektem pracy na roli.  Copa i Cogeca przedstawiły KE kompleksową listę propozycji w zakresie uproszczenia nowej WPR, w tym m.in. instrumentów zazieleniania, zasady trzech upraw, definicji trwałych i czasowych użytków zielonych i dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją. Koniecznie trzeba ograniczyć biurokrację, by rolnicy mogli spokojnie pracować.

Ministrowie powinni uważnie obserwować międzynarodowe negocjacje handlowe. Nałożenie przez administrację USA wyższych ceł na unijny eksport masła, wskazuje na brak zaangażowania amerykańskich negocjatorów w szybkie osiągnięcie porozumienia handlowego TTIP z UE. 

Podobał się artykuł? Podziel się!