W interesie rolników i spółdzielni jest dalsze prowadzenie zrównoważonej produkcji zwierzęcej i utrzymanie zdrowia i produktywności ich zwierząt. Utrzymanie i poprawa zdrowia zwierząt jest jednym z najlepszychsposobów na ograniczenie konieczności podawania im antybiotyków. Wysoka higiena, odpowiednie pasze, środowisko i zarządzanie oraz podstawowe środki bioasekuracji odgrywają główną rolę w zapobieganiu pojawianiu się chorób. Jednak mimo stosowania tych środków może zdarzyć się, że zwierzę zachoruje. Należy wtedy podjąć leczenie ze względu na normy dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Za odpowiedzialne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych wśród zwierząt gospodarskich odpowiadają lekarze weterynarii, rolnicy, cały łańcuch żywnościowy oraz władze publiczne. Należy zagwarantować dostęp do leków weterynaryjnych dla wszystkich gatunków we wszystkich państwach członkowskich, w tym dla gatunków o mniejszym znaczeniu gospodarczym, dla których często dostęp do leków weterynaryjnych jest ograniczony. 

Celem przeglądu obecnych przepisów powinno być zagwarantowanie dostępu  rolnikom i spółdzielniom we wszystkich państwach członkowskich do zaawansowanych, skutecznych i alternatywnych produktów do  leczenia zwierząt. Copa-Cogeca wyraża zadowolenie z wysiłków KE na rzecz dalszej harmonizacji zasad dotyczących pasz leczniczych.

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze są zaangażowane w odpowiedzialne podawanie leków weterynaryjnych zwierzętom gospodarskim. Ostatecznym celem jest zagwarantowanie, że w perspektywie długoterminowej uda się prowadzić skuteczne leczenie i zahamować rozprzestrzenianie się bakterii opornych na antybiotyki.

Podobał się artykuł? Podziel się!