Copa i Cogeca nakreśliły priorytety i cele dla nowej unijnej platformy ds. strat żywności i marnotrawienia żywności podczas jej pierwszego spotkania, które miało miejsce dzisiaj w Brukseli. Miliony osób na całym świecie głodują lub są niedożywione, dlatego też priorytetem Copa i Cogeca jest unikanie marnotrawienia żywności. Celem platformy jest umożliwienie kluczowym stronom zainteresowanym dzielenia się najlepszymi praktykami i wspieranie wspólnych działań podejmowanych w łańcuchu żywnościowym poczynając od rolników, a na konsumentach kończąc, by zapobiegać stratom i marnotrawieniu żywności.

Przemawiając w Brukseli, przewodniczący Copa i Cogeca, powiedział, że chcemy znaleźć nowe rynki zbytu dla produktów, które nie spełniają specyficznych norm ustanowionych w unijnych przepisach lub narzuconych przez rynek. Produkt uboczne produkcji rolnej w UE mogą zostać wykorzystane w sposób innowacyjny np. do produkcji pasz, produktów pochodzenia biologicznego, bioenergii lub mogą zostać zmieszane z ziemią, by zwiększyć zawartość materii organicznej w glebie”. Wielu członków Copa i Cogeca już realizuje innowacyjne projekty prowadzące do ograniczenia marnotrawienia żywności i do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju nr 12.3. Jeden z projektów obejmuje na przykład opracowanie internetowego narzędzia szkoleniowego, by osoby pracujące w łańcuchu żywnościowym mogły uzyskać praktyczne porady dotyczące ograniczenia strat żywności i stworzenia programu odzyskiwania żywności w gospodarstwach, która następnie będzie przekazywana organizacjom charytatywnym.

Kolejny projekt opracowany przez członków dotyczy ograniczenia strat żywności poprzez zmianę norm i opakowań ziemniaków. Następny przykład to opracowanie napoju białkowego dla sportowców na bazie serwatki, gdyż wcześniej brakowało rynków zbytu dla tego surowca. Ponadto zniekształcone marchewki, które nie mogą trafić na rynek produktów świeżych, są sprzedawane na przetwórstwo.

Platforma ta pozwoli głównym stronom zainteresowanym dzielić się tego typu praktykami a także szukać nowych pomysłów. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest wyjątkową okazją do wykorzystania naszego innowacyjnego potencjału i znalezienia rynków zbytu dla produktów ubocznych, jednocześnie zwiększając konkurencyjność i tworząc miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Należy niemniej jednak rozróżnić możliwe do uniknięcia straty żywności od tych niemożliwych do uniknięcia, jak np. uprawy utracone ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne. Według Copa-Cogeca, platforma ta powinna przyjrzeć się możliwościom zmiany przepisów i praktyk administracyjnych, by umożliwić ponowne wykorzystanie niektórych produktów, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa żywności.

Podobał się artykuł? Podziel się!