Nastroje polskich rolników uczestniczących w badaniu uległy lekkiej poprawie w stosunku do niskiego poziomu w kwietniu 2016 r., ale nadal są poniżej wartości z września 2015 r.

Ocena bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomicznej jest bardziej pozytywna. Jednak około 40 proc. z 805 respondentów nadal postrzega swoją sytuację, jako niekorzystną. W ocenie przyszłej sytuacji ekonomicznej udział pesymistów jest nadal wyższy niż optymistów.

Optymizm ankietowanych polskich rolników wynika przede wszystkim z oczekiwanych wyższych cen na produkty pochodzenia zwierzęcego: zwłaszcza mleka i wołowiny. Pesymiści spodziewają się dalszego spadku cen zbóż.

Chęć inwestowania polskich rolników w zakup maszyn rolniczych takich jak: traktory kombajny zbożowe i maszyny do uprawy roli w stosunku do porównywalnego okresu 2015 r. uległa wyraźnemu spadkowi.

Nieco powyżej ubiegłorocznego poziomu są nastroje wynikające z rozwoju cen mleka i wieprzowiny w ciągu ostatnich miesięcy oraz wyników zbiorów, które są nieco wyższe niż w 2015 r. Cena mleka mimo lekkiej poprawy w ostatnich miesiącach jest nadal na niskim poziomie w porównaniu do poprzednich lat. Ceny zbóż większości gatunków spadły w ostatnich sześciu miesiącach i ustabilizowały się na niskim poziomie.

Korzystne ceny skupu mleka i bydła spowodowały znaczący wkład w poprawę sytuacji polskich rolników.

Ceny zbytu tak jak zasady i warunki finansowania oceniane są, jako pozytywniejsze niż wiosną 2016 r. Także ceny mleka i dostępność subsydiów są obecnie oceniane lepiej.

O ile rolnicy zajmujący się produkcją zwierzęcą oczekują poprawy przyszłej sytuacji ekonomicznej, to rolnicy zajmujący się produkcja roślinną mają co do tego wątpliwości.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!