Najnowsze wyniki badania Copa i Cogeca z pierwszego kwartału 2017 r. pokazują, że rolnicy są bardziej optymistycznie nastawieni wobec prognoz gospodarczych niż w roku 2016, kiedy wyniki były rekordowo niskie.

Sekretarz generalny Copa Cogeca, powiedział, że mimo pozostawania cen towarów rolnych w wielu sektorach na dość niskim poziomie, sytuacja ustabilizowała się w porównaniu z rokiem 2016.

Najnowsze badania pokazują, że pewność i optymizm wśród rolników rosną w porównaniu z poprzednimi latami. Ceny towarów w wielu sektorach pozostały stosunkowo stabilne od drugiej połowy 2016 roku, szczególnie ceny mleka, wieprzowiny, owoców i warzyw. W sektorach takich jak mleko, ceny są lepsze niż dwa lata temu.

Spośród 10 krajów biorących udział w badaniu, 9 państw (Belgia - Flandria, Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Szwecja) wykazuje większy optymizm wobec obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej, chociaż w różnym stopniu. Z drugiej strony, nastroje wśród rolników z Wielkiej Brytanii spadły i ma to związek z niepewnością wynikającą z Brexitu. Środowisko polityczne od czasów referendum w sprawie Brexit, jest postrzegane jako kluczowy czynnik tej jesieni wpływający na nastroje rolników w ujęciu długoterminowym.

Wielu rolników dalej czuje się ograniczonych WPR - jej wdrażaniem oraz rozbudowaną biurokracją. Niestabilność rynkowa jest kolejnym czynnikiem wpływającym na ceny. Ostatnie susze, przymrozki i fale upałów w wielu regionach UE mogą dalej wpłynąć na sektor produkcji rolnej jeszcze w tym roku - dotyczy to szczególnie roślin uprawnych i wina. Indeks zaufania Copa-Cogeca jest obliczany dwa razy do roku.

Wyniki badania optymizmu polskich rolników

Optymizm wśród polskich rolników wyraźnie się poprawił w porównaniu do ubiegłego roku, gdy był na niskim poziomie. Polscy rolnicy ocenili lepiej swoją obecną sytuację gospodarczą i spodziewaną przyszłą sytuację gospodarczą w porównaniu z jesienią 2016 r., a także znacznie bardziej pozytywnie niż na wiosnę 2016 r.

W kwietniu 2017 r. około 20 proc. z 804 badanych rolników uznało ich obecną sytuację za niekorzystną. Udział ten był znacznie wyższy jesienią 2016 r., wtedy wynosił ponad 40 proc. Udział optymistów w odniesieniu do przyszłych perspektyw gospodarczych jest obecnie nieco wyższy niż udział pesymistów.