Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z zakończenia prac nad szczegółowymi zasadami odnoszącymi się do przyznanego w lipcu pakietu pomocy w wysokości 500 mln euro, który ma pomóc wyjść unijnym rolnikom, a w szczególności producentom mleka, z trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca powiedział, że unijni producenci mleka zmagają się przede wszystkim z problemami związanymi z brakiem płynności finansowej spowodowanymi krytyczną sytuacją na rynku.

Ceny mleka są nawet o 40 proc. niższe niż dwa lata temu. Bardzo ważne jest, aby wprowadzane systemy były funkcjonalne, a pieniądze trafiły do rolników jak najszybciej. Producenci mleka bardzo liczą na wzrost cen, gdyż ceny nabiału idą w górę. W ubiegłym tygodniu odbyły się protesty we Francji związane z tą sytuacją.

Sytuacja unijnego rynku wieprzowiny nadal jest niestabilna. Sytuacja na rynku wołowiny także jest trudna i pogarsza się ze względu na ciągłą presję, pod jaką znajduje się branża mleczarska. W razie dalszego zaognienia się sytuacji na rynku wołowiny trzeba będzie szybko zareagować.

Lipcowy pakiet obejmuje koperty krajowe w wysokości 350 mln euro, przyznane państwom członkowskim, a także ukierunkowane wsparcie dla producentów mleka i hodowców. Zakończenie prac nad pakietem pozwala teraz państwom członkowskim wdrożenie go. Kolejnym pozytywnym elementem pakietu ratunkowego jest fakt, że zostaną wypłacone zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc., co pozwoli na krótkoterminowe złagodzenie problemów związanych z brakiem płynności finansowej.

Copa i Coca wysłały w tym ubiegłym tygodniu pismo do Komisji Europejskiej, w którym znalazły się postulaty. Wysłany został także list do komisarza rolnictwa Phila Hogana, dziękujący mu za podjęcie inicjatywy związanej z podniesieniem cen wycofania warzyw i owoców w UE w ramach uproszczenia systemu regulacji sektora warzyw i owoców. Znalazł się w nim także apel o podniesienie cen pomarańczy i pomidorów oraz o rozszerzenie wykazu produktów kwalifikujących się. 

Podobał się artykuł? Podziel się!