Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli sprawozdanie, w którym apelują do Komisji Europejskiej o intensyfikację wysiłków na rzecz pomocy unijnym producentom mleka i poprawy sytuacji rynkowej. Sprawozdanie to stanowi krok we właściwym kierunku, zdaniem Copa i Cogeca.

Sprawozdanie w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE zostało opracowane przez europosła Jamesa Nicholsona (EKR, UK). Ostrzegał on, że KE do tej pory nie zdaje sobie sprawy ze skali nowych wyzwań, przed jakimi staje sektor. Zalicza się do nich zniesienie kwot mlecznych, niedawno przedłużone rosyjskie embargo nałożone na unijne produkty spożywcze oraz wahania cen. Apelował on również o podjęcie działań.

Wyrażając zadowolenie ze sprawozdania, sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że stanowi ono krok naprzód i dotyka wielu problemów.

Sektor mleka ma niezwykłe znaczenie dla obszarów wiejskich UE, a zwłaszcza dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a także pozytywnie wpływa na bilans handlowy UE (7 mld euro). James Nicholson rozpoznał korzystne, długofalowe perspektywy sektora. Niestety, producenci aktualnie zmagają się z trudną sytuacją. W sprawozdaniu zwrócono na to uwagę i podkreślono, że główną trudnością, jaką powinna zająć się wspólna polityka rolna (WPR) są wahania cen. Potrzeba również bardziej realistycznych sieci bezpieczeństwa, by tworzyły one prawdziwy dolny pułap cen rynkowych.

W sprawozdaniu położono nacisk na ważną rolą, jaką odgrywają spółdzielnie zapewniając długoterminową stabilność swoim członkom. Podobnie jak Copa i Cogeca, apeluje również do KE o intensyfikację wysiłków wkładanych w znalezienie nowych rynków zbytu dla produktów i zagwarantowanie, że 700 mln euro z kar za przekroczenie kwoty mlecznej w latach 2014/2015 wróci do sektora mleka, by pomóc rolnikom zmagającym się z brakiem płynności finansowej. Sytuacja na rynku jest bardzo niepewna dla unijnych producentów mleka. Copa i Cogeca apelują do Komisji Europejskiej i ministrów rolnictwa o większą aktywność w zakresie wykorzystania narzędzi zarządzania rynkiem. Poważne problemy z płynnością finansową mogą zmusić producentów mleka do sprzedaży krów lub zarzucenia działalności, co byłoby błędną decyzją ze względu na przewidywany wzrost popytu na mleko oraz gdyż sektor mleka ma dużo do zaoferowania w kontekście wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

Podobał się artykuł? Podziel się!