Wypowiedź ta padła w związku z debatą ministerialną i publikacją konsultacji społecznych przez KE.

Podczas spotkania z prezydencją maltańską, przewodniczący Cogeca, powiedział, że Copa i Cogeca apelują o silną, wspólną i odpowiednio finansowaną WPR, która wesprze rolników w dalszej produkcji bezpiecznej, wysokiej, jakości, pożywnej żywności, wytwarzanej w sposób zrównoważony, dla obywateli UE oraz dla mieszkańców krajów trzecich.

WPR musi sprawić, że rolnictwo będzie sektorem silnym, rentownym i konkurencyjnym, co będzie korzystne zarówno dla rolników jak i dla konsumentów. Potrzebna jest polityka prosta w zastosowaniu i odbiurokratyzowana.

 Konieczne jest również utrzymanie obydwu filarów WPR. Muszą być obecne środki takie jak płatności bezpośrednie, sieci bezpieczeństwa czy ubezpieczenia od ryzyka, by poradzić sobie z wahaniami na rynkach.

Sytuacja z ostatnich lat ukazała, że należy uwzględnić więcej narzędzi pozwalających rolnikom lepiej zarządzać ryzykiem oraz pracować nad rozwojem rynków terminowych. Trzeba nadal rozwijać narzędzia zarządzania ryzykiem w przyszłej WPR, obejmujące nie tylko zagrożenia klimatyczne, lecz również rynkowe. Copa-Cogeca kończy właśnie ustalanie poglądów na temat tego obszaru polityki, jasne jest jednak, że wszelkie wprowadzone narzędzia będą musiały być dobrowolne i znaleźć się w drugim filarze WPR.

Przewodniczący położył również nacisk na znaczenie zrównoważonej produkcji, by sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie, jakości. Silna WPR stanowi dla konsumentów gwarancję wysokiej, jakości produktów.

 Sekretarz generalny Copa i Cogeca, następnie zwrócił uwagę na znaczenie wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, mówiąc, że Copa i Cogeca apelują o to od lat. Korzystne są wyniki prac unijnej grupy zadaniowej ds. rynków rolnych, zwłaszcza te odnoszące się do nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw

Copa-Cogeca w pełni popiera unijne ramy walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi. Problem polega na tym, że dochody rolników ze sprzedaży ich produktów na rynku nie są wystarczające. Eksport rośnie, jednak rolnicy nie odczuwają praktycznie żadnych korzyści z tego faktu.

Podsumowując, sekretarz generalny zwrócił uwagę na znaczenie nowej platformy dobrostanu zwierząt UE, która pozwala głównym stronom zainteresowanym na wymianę informacji. Platforma powinna zapewnić właściwe wdrażanie i harmonizację istniejących już zasad unijnych, a nie na tworzyć nowe przepisy. Podkreślił, że wysokie normy dobrostanu zwierząt powinny zacząć obowiązywać na arenie międzynarodowej, by unijni rolnicy nie musieli konkurować w produktami importowanymi spoza UE, których producenci nie muszą przestrzegać tych samych norm.

Podobał się artykuł? Podziel się!