W reakcji na rozmowy ministrów rolnictwa UE, przewodniczący Copa wezwał unijnych negocjatorów do podjęcia szybkiej decyzji na temat przeglądu przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego podczas rozmów trójstronnych tak, by producenci zyskali jasność, co do nowych przepisów. Jak powiedział przewodniczący Copa, do czasu osiągnięcia porozumienia może upłynąć nawet pięć miesięcy. Państwa członkowskie oraz posłowie do PE mają podobne poglądy na temat wielu kwestii, co pozwoli im na wypracowanie porozumienia odnośnie wielu tematów. Rada i Parlament zgadzają się, co do utrzymania gospodarstw mieszanych w ramach przeglądu, gdyż zachęca to rolników do stopniowego przekształcania swoich gospodarstw na gospodarstwa ekologiczne. Jednakże wniosek posłów do PE w sprawie ograniczenia wielkości gospodarstw wywrze negatywne skutki dla niektórych działających już gospodarstw ekologicznych w UE, dlatego też osiągnięcie porozumienia z Komisją Europejską i Radą ma kluczowe znaczenie.

Następnie przewodniczący wyraził poparcie dla ostrzeżeń wygłoszonych w Brukseli przez polskiego ministra rolnictwa, który mówił o pogarszającej się sytuacji unijnego rynku wieprzowiny. Cieszymy się, że dopłaty do prywatnego przechowywania zostaną w końcu wprowadzone w styczniu, by złagodzić presję, pod jaką ugina się rynek wieprzowiny w UE. Ceny są dramatycznie niskie. Ubolewamy jednak, że krok ten nie został podjęty wcześniej - stwierdził przewodniczący. Wyraził także zadowolenie z postępów poczynionych w temacie programów szkolnych, które pozwoliły na zachowanie ich odrębności, zgodnie z postulatami Copa i Cogeca, a także ze zwiększenia budżetu dla programu sektora mleka. Decyzja powinna zostać zatwierdzona do końca roku.

Wyraził też zadowolenie z faktu, że ministrowie rolnictwa omówili wniosek UE w sprawie pasz leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych. Utrzymanie i poprawa zdrowia zwierząt jest jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie konieczności podawania im antybiotyków. Copa-Cogeca są zaangażowane w promocję odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych dzięki receptom. Antybiotyki powinny być podawane tak rzadko jak to możliwe i tak często jak to konieczne.

Następnie wyraził zadowolenie z podjęcia tematu zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybactwa w kontekście biogospodarki przez ministrów, mówiąc, że przejście na biogospodarkę będzie korzystne dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, wydajnej gospodarki zasobami w UE oraz walki ze zmianami klimatu, co może dodatkowo doprowadzić do stabilizacji dochodów rolników. Apelował do państw członkowskich o wypracowanie odpowiednich ram i instrumentów pozwalających na rozwój biogospodarki. 

Podobał się artykuł? Podziel się!