Z powodu kryzysu ekonomicznego, spadku cen ropy, zwiększających się kosztów produkcji oraz rosyjskiego embarga, poziom zaufania wśród rolników osiągnął bardzo niski poziom, co pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez Copa i Cogeca w pierwszym kwartale 2016 roku.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca powiedział, że bankieta potwierdza, że europejscy rolnicy naprawdę odczuwają presję. Z jednej strony muszą radzić sobie z niskimi cenami skupu, a z drugiej z wysokimi kosztami produkcji. W ostatnim roku spadły ceny za większość produktów rolnych, na horyzoncie nie widać żadnych tendencji wzrostowych. W związku z dużymi wahaniami rynkowymi, rosyjskim embargiem oraz spadkiem cen ropy, nieprzewidywalność chińskiego popytu, co jeszcze zwiększa wahania, rolnicy nie patrzą z optymizmem w przyszłość, zarówno tę bliższą jak i dalszą. Badania te przeprowadzono w pierwszym kwartale 2016 r. Realizowane są one dwa razy w roku w 11 państwach. Bierze w nich udział 8 000 rolników. W 9 z 11 państw członkowskich (Belgia - Flandria, Niemcy, Francja, Włochy, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia i Zjednoczone Królestwo) zaufanie rolników do bieżącej i przyszłej sytuacji spadło - jak dowodzą wyniki przeprowadzonej ankiety. Zaniepokojenie związane z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz biurokracja były przyczyną wielu trudności, które napotkali rolnicy i hodowcy. Tylko w 2 krajach - Danii i Szwecji - nastroje dotyczące teraźniejszości i przyszłości są bardziej optymistyczne. Copa-Cogeca wzywają Komisję Europejską oraz ministrów rolnictwa państw członkowskich do podjęcia działań. Dodatkowe wsparcie jest elementem niezbędnym. Koniecznym jest także znalezienie nowych rynków zbytu dla unijnych, wysokiej jakości produktów. Copa-Cogeca apelują także do negocjatorów o znalezienie możliwości przywrócenia normalnych relacji z Rosją, zarówno w sferze politycznej, jak i handlowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!