W reakcji na opublikowany wniosek Komisji Europejskiej, Copa i Cogeca zaapelowały do ministrów UE o upewnienie się, że wszelkie decyzje dotyczące kryteriów definiujących substancje zaburzające działanie układu hormonalnego i pozwoleń na dopuszczenie ich do obrotu opierają się na dowodach naukowych.

Przemawiając w Brukseli, sekretarz generalny Copa-Cogeca, powiedział, że jesteśmy przekonani, że solidne dowody naukowe muszą stanowić podstawę wszystkich decyzji obejmujących kryteria definiujące substancje zaburzające działanie układu hormonalnego.

Copa-Cogeca domaga się podejścia opartego na analizie ryzyka, a niezaproponowanego przez Komisję Europejską podejścia opartego na analizie potencjalnych zagrożeń. Mimo że Komisja Europejska postanowiła przyśpieszyć ten proces, nie może to doprowadzić do spadku jakości oceny skutków, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii społeczno-ekonomicznych. Stwierdził, że rolnicy, podmioty i pracownicy rolni są bardzo zainteresowani bezpiecznym przechowywaniem, przenoszeniem i aplikowaniem środków ochrony roślin, w celu ochrony zdrowia ludzi, a także ich samych i ich rodzin. Rolnicy już mają obowiązek przejścia szkoleń i uzyskania oficjalnego certyfikatu, by mogli stosować środki ochrony roślin. Państwa członkowskie z kolei muszą wprowadzić środki pozwalające na odzyskanie niezużytych opakowań. Podczas gdy UE nakłada dodatkowe ograniczenia na środki ochrony roślin i ich dostępność, wiele z substancji już zakazanych w UE nadal jest stosowanych w wielu krajach, z których Unia Europejska importuje produkty lub z którymi negocjuje umowy o wolnym handlu. Nic to nie zmienia dla unijnych konsumentów, którzy w dalszym ciągu spożywają produkty pochodzące z importu. Ucierpią na tym jedynie unijni rolnicy, którzy nie będą w stanie konkurować z krajami trzecimi. Utrata konkurencyjności w sektorze rolnym UE stanowi zagrożenie dla zatrudnienia i wzrostu, jednocześnie ogranicza różnorodność wysokiej jakości produktów spożywczych, do których konsumenci aktualnie mają dostęp, a także zmniejsza poziom różnorodności biologicznej w UE. 

Podobał się artykuł? Podziel się!