W rozmowie z Roderickiem Galdesem, maltańskim sekretarzem stanu ds. rolnictwa, rybołówstwa i praw zwierząt, przewodniczący Cogeca pochwalił zaproponowane zmiany do narzędzia stabilizacji dochodów w rozporządzeniu omnibus, gdyż pozwolą one na uruchomienie tego środka w momencie, gdy dochód gospodarstwa spadnie o 20 a nie o 30 proc.

Zdaniem Copa i Cogeca jest to krok we właściwym kierunku, który powinien zwiększyć częstotliwość stosowania tego narzędzia i doprowadzić do lepszego ukierunkowania wsparcia, zwłaszcza w branży mleczarskiej i mięsa wołowego. Wniosek ten zawiera również zmiany instrumentów finansowych, by rolnicy mogli łatwiej otrzymywać pożyczki w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Przewodniczący Cogeca wyraził jednak zaniepokojenie związane z otwarciem aktów podstawowych w momencie, gdy rozpoczynają się dyskusje na temat przyszłej WPR po 2020 r.

Pochwalił utrzymanie obszarów proekologicznych na poziomie 5 proc. przez Komisję Europejską. Według sprawozdania oceniającego Komisji, obszary proekologiczne wpływają na poprawę różnorodności biologicznej i wspierają usługi ekosystemowe. Przegląd ten stanowi część ostatniej reformy WPR i obejmuje dwa pierwsze lata jej realizacji. Podsumowując, przewodniczący położył nacisk na konieczność prawdziwego uproszczenia WPR, mówiąc, że apeluje o to od czasu ostatniej reformy WPR. Nakłaniał instytucje do stworzenia wspólnej, silnej i prostej dla wszystkich polityki, która wesprze rolników w dalszej produkcji bezpiecznej, wysokiej, jakości i pożywnej żywności, wytwarzanej w sposób zrównoważony.

Podobał się artykuł? Podziel się!