W ramach obchodów trzeciego Europejskiego Tygodnia Lasów Copa i Cogeca podkreśliły znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej dla wzmacniania gospodarki obszarów leśnych, wzrostu i zatrudnienia oraz walki ze zmianą klimatu.

Trzeci Europejski Tydzień Lasów, został połączony z Silva 2015 - wspólną sesją Komitetu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ i Europejskiej Komisji Leśnej FAO. Gospodarzem tej sesji był rząd Szwajcarii.

W wydarzeniu tym brały udział strony zainteresowane z sektorów leśnych i nieleśnych, przedstawiciele rządów i delegacje rządowe, właściciele lasów, przedsiębiorstwa, proekologiczne NGO, pracownicy naukowi i studenci z Europy, Federacji Rosyjskiej, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Ameryki Północnej.

Copa i Cogeca popierają główne przesłanie Europejskiego Tygodnia Lasów, które brzmi „Zrównoważona gospodarka leśna kluczem do zdrowia lasów i społeczeństw”. Sekretarz generalny Copa-Cogeca, powiedział, że lasy i inne tereny zalesione pokrywają ponad 40 proc. powierzchni UE oraz stanowią siłę napędową wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich. Równocześnie chronią ekosystemy. Zrównoważona gospodarka leśna i wielofunkcyjna rola lasów to kluczowe zasady strategii leśnej UE. Zrównoważona gospodarka leśna ma szczególne znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zależności od paliw kopalnych, gdyż drewno należy do zasobów odnawialnych, unijnych i przyjaznych klimatowi. Właściciele lasów zaangażowali się w walkę ze zmianą klimatu i coraz większym niedoborem paliw kopalnych i naszą zależnością od importu z krajów trzecich. Zarówno organy publiczne i prywatne jak i obywatele Europy, muszą docenić rolę właścicieli lasów, którzy dostarczają rozwiązań na rzecz walki z wyzwaniami stawianymi przez nasze społeczeństwo. Priorytetem musi być wzmocnienie dialogu pomiędzy właścicielami lasów, władzami krajowymi, środowiskiem naukowym, stowarzyszeniami leśnymi, przemysłem i instytucjami UE. Tylko w ten sposób będzie możliwe zagwarantowanie zdolności produkcyjnej, żywotności, ochrony, utrzymania i rozwoju europejskich lasów objętych zrównoważoną gospodarką.

Podobał się artykuł? Podziel się!