W reakcji na wyniki głosowania Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego nad przeglądem unijnej polityki w zakresie, jakości powietrza Copa i Cogeca ostrzegały, że są one nierealistyczne i mocno uderzą w sektor hodowli UE. Sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że jest głęboko zaniepokojony wynikami głosowania i nierealistycznymi celami w ramach dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji metanu (NEC). Nie należy ustalać celów dla emisji metanu w sektorze rolnym w ramach NEC, gdyż ten gaz cieplarniany jest już skutecznie objęty decyzją dotyczącą wspólnego wysiłku redukcyjnego. Z oceny skutków komisji jasno wynika, że wdrożenie tej decyzji na pewno nie będzie wiązać się z zerowymi lub niskimi kosztami.

Copa i Cogeca są zdania, że posłowie do PE muszą wziąć pod uwagę wysiłki już poczynione w sektorze rolnym w zakresie redukcji emisji amoniaku. W Niemczech na przykład emisje amoniaku spadły o 20 proc. w okresie 1990-2011, w Danii o 30 proc., w Belgii o 44 proc., w Holandii o 67 proc., w Estonii o 58  proc., a w Wielkiej Brytanii o 22  proc. Inwestycje te stanowią pozytywny krok naprzód i pociągają za sobą wysokie koszty dla sektora rolnego. Są one zgodne z unijnymi normami dobrostanu zwierząt.

Należy pamiętać o synergiach pomiędzy polityką w zakresie, jakości powietrza i innymi politykami, np. w zakresie zmiany klimatu. Środki prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z rolnictwa mogą doprowadzić do spadku produkcji w UE, co zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu, a wiemy, że zapotrzebowanie na żywność na świecie ma wzrosnąć o 60 proc. do 2050 r. Należy na to zwrócić uwagę. 

Podobał się artykuł? Podziel się!