Copa-Cogeca wyraziła zadowolenie ze sprawozdania omówionego przez Komisję ds.

Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Dotyczy ono nowej strategii leśnej UE i podkreśla

potrzebę lepszej promocji sektora oraz jego ważną rolę w tworzeniu zielonych miejsc pracy i

zielonego wzrostu.

Copa-Cogeca apelowała o to od dłuższego czasu. Sekretarz generalny Copa-Cogeca, powiedział, że jedynie konkurencyjny i rentowny unijny sektor leśny jest w stanie skutecznie działać. Lasy pokrywają 40 proc. powierzchni UE i dysponują niesamowitym potencjałem do pobudzenia gospodarki, walki ze zmianą klimatu, utrzymaniem różnorodności biologicznej, jakości wody i wydajnej gospodarki zasobami. Drewno odgrywa kluczową rolę, pomagając UE w osiągnięciu jej celów dla odnawialnych źródeł energii.

Europosłanka Elisabeth Köstinger dostrzegła pierwszoplanową rolę lasów i potrzebę zwiększenia konkurencyjności i niedopuszczenia do wzrostu biurokracji. Wnioski te znalazły się w jej sprawozdaniu, które zostało omówione przez COM AGRI. Skuteczne i pomyślne wdrożenie strategii zależy również od posłów do PE.

Projekt sprawozdania kładzie nacisk na znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej dla zwalczania zmiany klimatu, biogospodarki oraz przypomina, że należy lepiej stosować dostępne środki, by zwiększyć potencjał innowacji. Sprzeciwia się prawnie wiążącym zmianom dotyczącym ustalenia priorytetów w zakresie wykorzystania drewna i popiera podejście rynkowe.

W projekcie sprawozdania doceniono olbrzymi wkład sektora leśnego na rzecz strategii „Europa 2020”. Ponadto promuje on możliwości dalszego rozwoju biogospodarki. Jest to jedna z tych okazji, których nie można zmarnować. 

Podobał się artykuł? Podziel się!